Styrk handicapområdet

Rødt flertal vil kunne styrke handicapområdet

Alt for mange borgere med fysisk og psykisk handicap får ikke den hjælp, de har behov for, og omfanget af fejl i kommunernes sagsbehandling er enormt. Gentofte Kommune er en af de kommuner med flest klagesager i Ankestyrelsen, som i 40 % af sagerne sender borgernes klager tilbage til omvurdering.

Retssikkerheden for mennesker med handicap er under al kritik. Det var derfor vigtigt for Enhedslisten at forpligte en ny regering på at rette op på forholdene, inden vi gav grønt lys for en S-regering i 2019.

Tre år efter er problemerne dog stadig uløste. En omfattende evaluering af området skulle skabe grundlag for en reform, men det løb helt af sporet, da regeringens politiske udspil blevet mødt med hård kritik fra handicaporganisationerne. I sidste øjeblik, inden valget blev udskrevet, blev en række partier enige om en psykiatrireform, som manglede en tilstrækkelig finansiering, hvis udfordringerne skal løses.

I Gentofte rettede forældre til børn, unge og voksne med særlige behov i 2021 henvendelse til kommunen i form at et klagebrev med 58 underskrivere. Forældrene har i samarbejde med Socialpolitisk Forum i Gentofte desuden indsamlet 40 vidnesbyrd, der viste, at der i kommunen er en meget kaotisk sagsbehandling, hvor borgerne ikke får den hjælp, de har ret til.

Med De Konservatives Søren Pape i spidsen har partiet fremlagt en plan om at skære voldsomt ned i velfærden. Det samme har flere af Papes borgerlige støttepartier. Så hvis vælgerne giver de borgerlige flertal, vil en ny regering næppe prioritere de handicappede borgere.

Hjælp til borgere med fysisk og psykisk handicap skal bygge på en specialiseret faglig vurdering, der ikke kan tilsidesættes af økonomiske hensyn. Økonomien bør ikke være den enkelte kommunes problem, men finansieres solidarisk via Finansloven.

Søren Søndergaard
Vadgårdsvej 133, 2860 Søborg
(MF for Enhedslisten og opstillet i Gentofte-kredsen)