Filmstriben bør genforhandles

Mange har allerede fremført gode argumenter imod Gentofte Kommunes opsigelse af Filmstriben. Det er et kulturelt tab i sig selv ikke længere at kunne opleve kvalitetsfilm af både nyere og ældre dato, hvoraf en del kun kan opleves netop via Filmstriben.

Ét aspekt har dog tilsyneladende været fraværende, nemlig det at det vender den tunge ende nedad. Som andre har dokumenteret, så er der også i Gentofte forskel på hvilke muligheder og økonomisk råderum folk har, og dermed også muligheden for at bruge de (kommercielle) tilbud når det gælder film. Hvis man f.eks. er en voksen og to børn, der vil ind og se en film i Gentofte Bio, vil det koste 330,- kr. plus det løse. For mange her i kommunen vil det lyde som et lille beløb, mens det for andre vil  være uoverkommeligt, hvis økonomien skal hænge sammen.

Enhedslistens Frederik Dehlholm tog spørgsmålet om Filmstriben op igen på et Kommunalbestyrelsesmøde, men det blev afvist, da Borgmesteren Michael Fenger ikke mente, der var råd til det.  Kan det virkelig være rigtigt, at Gentofte som formentligt den eneste kommune ikke har råd til at give borgerne dette tilbud? Eller skyldes det politikernes manglende viden om tilbuddet og dets betydning for ikke mindst de, der ikke vælter sig i penge?

I stedet for at afskaffe Filmstriben burde man hellere reklamere mere for den, så flere, herunder politikerne på rådhuset kunne få øjnene op for kvaliteten i dette bibliotekstilbud.