Enhedslistens politik i Gentofte

Enhedslisten arbejder for at mobilisere lokale kræfter for at forsvare og for at udvikle velfærds-samfundet. Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Gentofte Kommune, er det nød-vendigt med engagement og aktivitet.

Vores indsats i kommunalbestyrelsen kan kun lykkes med solid støtte udefra. Derfor er det vigtigt for os, at folk selv bliver aktive og organiserer sig. Alle grupper, der arbejder mod nedskæringer eller for progressive forandringer vil finde en allieret i Enhedslisten. Vi kæmper for, at alle borgere behandles ordentligt, og at alle borgere får del i velfærden.

Et vigtigt og nødvendigt led i samspillet imellem kommunalbestyrelsen og det folkelige pres udenfor, er maksimal åbenhed omkring det politiske arbejde. Enhedslisten arbejder derfor for fuld åbenhed i beslutningsprocesserne.

Enhedslisten vil forsøge at rette op på dårlig national lovgivning, ved f.eks. at indgå i aktiviteter der kan modvirke forringelser af kontanthjælpen og integrationsydelsen. Vi støtter at kommunalt ansatte, f.eks. lærere og pædagoger, får gode lokale aftaler med kommunen.

Den politiske udvikling i Gentofte er begrænset af regeringens stramme økonomiske styring af kommunerne. Enhedslisten arbejder landspolitisk for at udvide mulighederne for selvbestemmelse og lokalt demokrati. Vi støtter lokale og nationale bevægelser, der arbejder imod sociale nedskæringer, for øget velfærd og sikring af borgernes rettigheder. Derfor samarbejder Enhedslisten med folkelige bevægelser som fagbevægelsen, Velfærdsalliancen, Bekæmp Fattigdom Nu, Næstehjælperne, Venligboerne m.v.

For Enhedslisten er “ansvarlig økonomisk politik” ikke blot et spørgsmål om økonomisk balance, men også et spørgsmål om at politikken ikke belaster miljø og klima. Enhedslisten i Gentofte arbejdet efter det parlamentariske princip, om at vi stemmer for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse.

BRYD MED ENEVÆLDEN I GENTOFTE

Enhedslisten står for åbenhed, for reel borgerindflydelse, og for at partierne går ind i et bredt politisk samarbejde om borgernes problemer og udfordringer. Vi mener at der er behov for et brud med det konservative enevælde, hvor det konservative flertal har skabt en magtarrogance og en politisk kultur, der skaber politikerlede.

Gentofte trænger til et systemskifte og til en ny borgmester, der kan skabe åbenhed og et bredt samarbejde. Der er brug for nye visioner for Gentofte, når det gælder udvikling af det lokale demokrati, samskabelse og borgerinddragelse. Flere beslutninger skal lægges ud i lokalsamfundene. Lokalråd og lokale kultur- og medborgerhuse skal bidrage til at skabe velfungerende lokalsamfund. Et systemskifte kræver, at partierne bryder med den konservative del og hersk-politik, hvor de hver især bliver “købt” via politiske poster og “ben”, der tildeles af en borgmester, der til gengæld kræver politisk ro og fuld loyalitet. Det fører til en lukket politisk kultur, hvor demokratisk dialog erstattes af politisk kynisme og et magtspil, som er uværdigt for demokratiet. Et systemskifte vil føre til at mange flere kompetencer og kræfter vil kunne bruges konstruktivt til gavn for borgerne i Gentofte Kommune.