Medieomtale

Byggeri af ungdomsboliger med hovedet under armen

Der er behov for at udvide den almene boligmasse, så der skabes boligmuligheder for unge, seniorer, handicappede familieboliger og børnefamilier i Gentofte Kommune.

https://sn.dk/Villabyerne/DEBAT-Byggeri-af-ungdomsbolig-sker-med-hovedet-under-armen/artikel/1416337

Spekulationer om travbanens fremtid

Der er behov for at udvide den almene boligmasse, så der skabes boligmuligheder for unge, seniorer, handicappede familieboliger og børnefamilier i Gentofte Kommune.

https://sn.dk/Villabyerne/DEBAT-Spekulationer-om-Travbanens-fremtid/artikel/1423381

Hvornår skal hjemmesiden fornyes?

Som borger venter jeg stadig på at den nye hjemmeside bliver lanceret. Bruger man hjemmesidenbliver man hurtigt veninde med Kiri.

https://sn.dk/Villabyerne/DEBAT-Mig-og-Kiri/artikel/1425844

Borgerrådgiver et uundværligt tandhjul

En borgerrådgiver skal ansættes i Gentofte Kommune for at hjælpe og vejlede borgere og til at holde administrationen i ørene.

https://sn.dk/Villabyerne/DEBAT-Borgerraadgiver-er-et-uundvaerligt-tandhjul/artikel/1416350

Bedøm partierne på deres handlinger

Af Jeanne Toxværd, folketingskandidat, Enhedslisten.  Villabyerne. 16. maj 2019

Det tog lang tid for Lars Løkke at udskrive valget, men endelig kom det! Det er på tide, at vi får en anden sammensætning af Folketinget med mere fokus på socialpolitik. Lad være med at lytte til de mange valgløfter, der fyger rundt på sociale medier og i den bedste sendetid. Tænk over, hvordan partierne har stemt gennem årrække – eksempelvis i forhold til den stigende fattigdom.

http://gentofte.lokalavisen.dk/laeserbreve/2019-05-16/DEBAT-Bed%C3%B8m-partierne-p%C3%A5-deres-handlinger-4927149.html

Forfejlet boligpolitik

Af Jeanne Toxværd. Villabyerne. 6. april 2019

Enhedslisten stemte mod at indsende ansøgning om at reducere skovbyggelinjen, fordi det er visionsløst og destruktivt at ødelægge vores fælles kulturarv for at bygge få boliger.

http://gentofte.lokalavisen.dk/laeserbreve/2019-04-06/DEBAT-Forfejlet-boligpolitik-i-%C3%A5revis-4588926.html

Kommunen ændrer lokalplan for Charlottenlund Slot

Af Signe Hahr Pedersen, Villabyerne. 07. juni 2016.

Det er endnu ikke afklaret, hvad bygningerne omkring Charlottenlund Slotshave kommer til at huse, når de nuværende lejere flytter ud i 2017. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke villet love Gentofte Kommune, at den i fremtiden kan bruge…

http://gentofte.lokalavisen.dk/kommunen-aendrer-lokalplan-for-charlottenlund-slot-/Lokale-nyheder/20160607/artikler/706089961/1048

Hækkeløb langs Øresundskysten

På Enhedslistens opfordring forsøgte en gruppe borgere at gå på stranden fra Hellerup til Charlottenlund.

Af Annette Houman, Villabyerne. 18. Maj 2015.

De 20 borgere, som i søndags tog imod Enhedslistens opfordring til at gå turen langs vandet fra Hellerup Strand til Charlottenlund Strand, måtte flere gange på turen smide sko og strømper og passere hegn og badebroer, der stak langt ud i vandet.

http://gentofte.lokalavisen.dk/haekkeloeb-langs-øresundskysten-/Lokale-nyheder/20150518/artikler/705189833/1048

Gentofte Kommune: Hverken ja eller nej til Ryanair

Der stilles ens krav til alle leverandører om at overholde kommunens arbejdsklausul, der omfatter ‘forhold i Danmark’

Af Annette Houman, Villabyerne. 15. maj 2015

Kommune efter kommune siger nej til at købe flybilletter hos det irske lavprisselskab Ryanair, som i marts begyndte at flyve fra Københavns Lufthavn, Kastrup, hvor selskabet også har base.

http://gentofte.lokalavisen.dk/gentofte-kommune-hverken-ja-eller-nej-til-ryanair-/Lokale-nyheder/20150505/artikler/705059136/1048

 

Fitness for velhavere eller kulturhus for borgere?

27. februar 2015. I Gentofte Kommune mangler der et forenings-, musik- og kulturhus. Det har borgerne for længst fået i andre kommuner. Og kulturhuset skal ligge i Charlottenlund! Hvis du er enig, så er det sidste chance for at finde det helt rigtige…

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-fitness-for-velhavere-eller-kulturhus-for-borgere-/20150227/laeserbreve/702279823

 

Badebro gav politisk skvulp

Kommunens ja til opførelse af ny badebro i Hellerup trak gammel frontlinje op i Kommunalbestyrelsen

Af Jesper Bjørn Larsen, Vuillabyerne. 26. februar 2015

“Himlende absurd”. Sådan betegner Enhedslistens Jeanne Toxværd det faktum, at Teknik- og Miljøudvalget har givet tilladelse til grundejeren på Frederikkevej 23 til opførelse af en 25 meter lang badebro.

http://gentofte.lokalavisen.dk/badebro-gav-politisk-skvulp-/Lokale-nyheder/20150226/artikler/702269845/1048

 

Enhedslisten vil i dialog med borgerne

25. fenruar 2015. Enhedslisten i Gentofte lancerer et nyt initiativ, der har fået det særlige navn GentofteSamtaleSalon. Målet er at skabe et forum for borgerdialog, som skal fremme den konstruktive politiske dialog imellem borgere, beslutningstagere og…

http://gentofte.lokalavisen.dk/enhedslisten-vil-i-dialog-med-borgerne-/Lokale-nyheder/20150225/artikler/702259837/1048

 

Store beslutninger skal debatteres åbent

Af Jeanne Toxværd, Enhedslisten, medlem af Kommunalbestyrelsen

03. februar 2015. Borgerne i Skovshoved havde haft et lokalplansforslag i høring, men den lokalplan, vi kommunalpolitikere skulle beslutte på årets første kommunalbestyrelsesmøde den 26. januar, var en ganske anden!

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-store-beslutninger-skal-debatteres-aabent-/Lokale-nyheder/20150203/laeserbreve/702039200/1048

 

Positive omformuleringer eller fakta?

Af Jeanne Toxværd, medlem af Kommunalbestyrelsen, Enhedslisten

09. novenber 2014. Brillerne var godt nok ved at falde af næsen, da jeg læste forkvinde Pia Nyring (C) og næstforkvinde Irene Lütkens (A) læserbrev om, at Enhedslistens begrundelser for ikke at være med i budgetforliget, er misvisende og direkte forkert.

Pia Nyring og Irene Lütken må have overset, at der skal spares mellem 40-43 millioner kroner inden for børn- og skoleområdet ved udgangen af 2016!

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-positive-omformuleringer-eller-fakta-/20141109/laeserbreve/711099908

 

Drop studietur til New Zealand

Af Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten.

02. oktober 2014. I sidste uge opdagede jeg, som er medlem af Gentofte Kommunes Børne- og Skoleudvalg, at Gentofte Kommune sender en delegation på 13 personer til New Zealand for at se, at ‘synlig læring’ kan lade sig gøre. En rejse med omkostninger estimeret til 347.000 kr.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-drop-studietur-til-new-zealand-/20141002/laeserbreve/710029681

Derfor sagde Enhedslisten nej: Daginstitutioner skal gå fri

Enhedslisten kan ikke acceptere forringelser i normeringen på daginstitutionsområdet

Af Mikael Østergaard, Villabyerne. 30. september 2014.

Budgetforliget blev uden en underskrift fra Enhedslisten, der ligesom Liberal Alliance valgte at stå udenfor.

“Enhedslisten kunne ikke acceptere besparelser på 15 millioner kroner på daginstitutionsområdet. Der er politiske krav til, hvad børn skal lære, men det kan ikke lade sig gøre med færre pædagoger”, siger kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Jeanne Toxværd, der heller ikke er glad for udviklingen på skoleområdet.

http://gentofte.lokalavisen.dk/derfor-sagde-enhedslisten-nej-daginstitutioner-skal-gaa-fri-/Lokale-nyheder/20140930/artikler/709309057/1048

 

Enhedslisten: Skatter og takster er til forhandling

Jeanne Toxværd vil dog gerne spare på brugen af eksterne konsulenter

Af Mikael Østergaard, Villabyerne. 16. september 2014.

“Budgetforhandlingerne bygger på en budgetaftale fra 2013, hvor De konservative, Socialdemokraterne og SF aftalte budget-rammen frem til 2017. Her var man enige om at fastholde de nuværende skatter og takster. Det kan Enhedslisten ikke tage ansvar for”.

http://gentofte.lokalavisen.dk/enhedslisten-skatter-og-takster-er-til-forhandling-/Lokale-nyheder/20140916/artikler/709169022/1048

 

Krigen i Mellemøsten er rykket ind på Gentofte Rådhus

Ingen opbakning til Enhedslistens forslag til boykot af israelske varer og etablering af en venskabsby i Gaza

Af Mikael Østergaard, Villabyerne. 25. august 2014.

Boykot af israelske varer og etablering af en venskabsby i Gaza. Således lyder et forslag fra Enhedslisten i Gentofte, som Kommunalbestyrelsen i aften skal tage stilling til. I begrundelsen hedder det bl.a.:

“Gentofte Kommune kan ikke længere forsvare køb og brug af israelske varer. I Gentofte stiller vi krav til vores leverandører om sociale klausuler og kædeansvar. Derfor kan vi ikke købe varer af en stat, der opfører ulovlige bosættelser og fører krig mod Gazas civilbefolkningen med våben, der er i strid med folkeretten”.

http://gentofte.lokalavisen.dk/krigen-i-mellemoesten-er-rykket-ind-paa-gentofte-raadhus-/Lokale-nyheder/20140825/artikler/708259863/1048

 

Enhedslisten ønsker en venskabsby i Palæstina

Af Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

17. juli 2014. Venskabsbyer giver muligheder for at udveksle kultur, dele viden og skabe relationer. Relationer, der kan give livslange venskaber og skabe grobund for import/eksport, erhverv og udvikling.

Gentofte er en kommune med mange ressourcestærke, privilegerede borgere, og lige præcis dét kræver, at vi bruger vores ressourcer konstruktivt og fremadrettet. Gentofte Kommune bør bruge ressourcer på at gøre en forskel, hvor der kan gøres en forskel, og få etableret en venskabsby i Palæstina.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-enhedslisten-oensker-en-venskabsby-i-palaestina-/20140717/laeserbreve/707189969

Tempoet i implementering af skolereform bør sættes ned

Af Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem (Ø)

17. juni 2014. Enhedslisten er ikke tilhænger af en tvungen heldagsskole og stemte derfor imod den nye folkeskole-reform. Det samme gjorde vi, da Kommunalbestyrelsen i Gentofte den 16. juni tog stilling til den lokale implementering af reformen. Vi modsætter os ikke implementering af en ny reform, men det skal ske på en bæredygtig måde, så lærere, pædagoger, børn og forældre kan være sikre på, at vore skoler har en høj kvalitet. Implementeringen af skolereformen sker samtidig med at børn med særlige behov skal inkluderes i skolen, og en større besparelses runde – “Potentialjagt” er undervejs.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-tempoet-i-implementering-af-skolereform-boer-saettes-ned-/Lokale-nyheder/20140617/laeserbreve/706178936/1048

Liste Ø inviterer til møde om psykiatri i Gentofte

Af Jesper Bjørn Larsen, Villabyerne. 30. april 2014.

Enhedslisten i Gentofte inviterer til debatmøde om psykiske lidelser, det sker på Hovedbiblioteket tirsdag den 6. maj kl. 19.30.

Aftenen starter med et oplæg af farmaceut Bertel Rüdinger, der fortæller om, hvordan behandling fremmer recovery fra selv de sværeste psykiske lidelser.

http://gentofte.lokalavisen.dk/liste-ø-inviterer-til-moede-om-psykiatri-i-gentofte-/Lokale-nyheder/20140430/artikler/705019933/1048

‘Gentofte lige nu’ er ikke et politisk magasin

Af Jeanne Toxværd, Enhedslisten, medlem af Kommunalbestyrelsen

14. december 2015. I ‘Gentofte lige nu’ fortsætter borgmester Hans Toft i lederen sin usaglige kritik af Villabyernes dækning af udligningsloven og andre mediers brug af Villabyernes research til at afdække den ulige lov.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-gentofte-lige-nu-er-ikke-et-politisk-magasin-/20151214/laeserbreve/712149869

 

Tak for kritisk og god journalistik

Af Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

28. november 2015. Hans Toft har på vegne af Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre i Gentofte sendt et brev til folketingets medlemmer, hvor han beklager sig over Villabyernes omtale af, at au pair piger tælles med i andelen af indvandrere fra tredjelande.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-tak-for-kritisk-og-god-journalistik-/20151128/laeserbreve/711289916

Enh. og LA: Afskaf ‘hemmelige’ konsulenter

Af Jeppe Lund, Villabyerne. 09. oktober 2015.

Da sidste års budgetforlig var to-årigt, er det ingen overraskelse, at Enhedslisten og Liberal Alliance stadig er uden for forliget – som de var det sidste år. Mere overraskende er det måske, at de begge mener, at der kan hentes et stort millionbeløb ved at se på kommunens brug af eksterne konsulenter.

http://gentofte.lokalavisen.dk/enh-og-la-afskaf-‘hemmelige’-konsulenter-/Lokale-nyheder/20151009/artikler/710099902/1048

 

VALG: Retten til dagpenge og til kamp mod fattigdom

Det er hovedpunkterne i Jeanne Toxværd fra Enhedslistens valgkamp

Af Mikael Østergaard, Villabyerne. 01. juni 2015.

Hvad er ifølge din mening valgets hovedtemaer?

“Arbejdsmarkedspolitik. Retten til dagpenge, når man mister sit job. Man skal have ret til dagpenge efter 26 ugers arbejde, og genoptjeningsretten skal nedsættes til 13 ugers arbejde. Løntilskudsjob, nyttejob og virksomhedspraktik skal tælle med ved genoptjeningen. Der skal være bedre adgang til supplerende dagpenge. Aldersdiskrimination i dagpengesystemet skal afskaffes, så unge får samme ydelser som ældre.

http://gentofte.lokalavisen.dk/valg-retten-til-dagpenge-og-til-kamp-mod-fattigdom-/Lokale-nyheder/20150601/artikler/706019752/1048