Aktivt kulturliv i Gentofte

Mens de fleste kommuner i Danmark har skabt kultur- og medborgerhuse, hvor borgerne kan mødes og være sammen om kultur, foreningsliv og kunst, mangler der i Gentofte et større kultur,- musikhus for borgerne. Da Charlottenlund Slot og bygningerne i Slotspark er til leje, er det en oplagt mulighed for Gentofte Kommune at leje bygningerne og stille sig i spidsen for et samskabelsesprojekt med Slots- og Kulturstyrelsen, kulturinitiativer, borgere og lokale erhvervsdrivende. Der bør udarbejdes en helhedsplan for hele området, incl. det tidligere Danmarks Akva-rium.

Gentofte Kommunes biblioteker er oplagte rammer for lokale kultur- og spisehuse, som kan danne ramme for det lokale forenings- og kulturliv. Enhedslisten mener, at der bør udarbejdes et oplæg om, hvordan de eksisterende biblioteker kan gennemgå en proces, hvor der dannes brugerbestyrelser, og hvor borgerne får direkte indflydelse og medbestemmelse over bygningernes indhold og fremtidige funktion. Gentofte Kommune skal “fritstille” bibliotekerne og gøre dem til genstand for lokale borgerudviklingsprocesser.

Der skal skabes mere liv i byens rum, på pladser, veje, stier og i grønne områder. Flere byrum skal gøres aktive via “bevægelsesprojekter”. F.eks. kan P-pladser efter lukketid omdannes til aktive områder med leg, bevægelse, idræt, motion, kunst og udfoldelse.

Enhedslisten ønsker at skabe strøg med et varieret handelsliv og mødesteder for borgerne. Ved udviklingen af eksisterende bydelscentre skal borgerne og de lokale kræfter inddrages via lokale borgerfora, der skal spille en aktiv rolle i udviklingen af lokalområdet.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at Gentofte Kommune lejer Charlottenlund Slot og bygningerne i Slotsparken
  • at der gennemføres et samskabelsesprojekt med mange aktører i Slotsparken
  • at de lokale biblioteker udvikler sig til lokale kultur-, aktivitets og spisehuse
  • at der udvikles reel brugerindflydelse i de enkelte huse
  • at lokalråd og foreningsliv får stillet lokaler til rådighed i de lokale kulturhuse
  • at bibliotekerne udbygges fysisk, hvor det er muligt, så der bliver mere plads
  • at der afholdes en åben konference om bibliotekernes udvikling til lokale kulturhuse