Kommunal borgerombudsmand

Enhedlisten foreslår at der ansættes en kommunal borgerombudsmand:

Kommunen er den offentlige myndighed, som har mest kontakt med borgerne. Derfor er det
også væsentligt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt. Det foreslås, at der
ansættes en kommunal social ombudsmand, der har til opgave at tage sociale sager op og
undersøge dem nærmere.

Den kommunale sociale ombudsmands funktioner består overordnet i følgende:

• Bistå Gentofte Kommunes borgere i blandt andet sociale sager. Dette skal ske via uvildig
juridisk rådgivning og vejledning samt hjælp til at udfærdige klager over sagsbehandlingen, til
relevante ankeinstanser.

• Den kommunale ombudsmand gives fuld ytringsfrihed i relation til at rejse generelle sociale
problematikker i pressen. Den kommunale ombudsmand kan således både internt og eksternt
rette kritik af forvaltningen og har, i tillæg hertil, til opgave løbende at orientere
Kommunalbestyrelsen om udviklingen indenfor det sociale område – herunder indstille til mulige
tiltag, foranstaltninger samt ændringer i sagsbehandlingen med videre.

• I relation til den fysiske placering af en kommunal social ombudsmand, skal denne placeres
udenfor Gentofte Kommunes Rådhus.

Enhedslisten vil have whistlerblowing-ordning

Partiet opfordrer kommunens ansatte til at blive whistleblower, hvis de støder på uhensigtsmæssigheder i forvaltningen. En borgerombudsmand skal behandle henvendelserne

 

http://gentofte.lokalavisen.dk/enhedslisten-vil-have-whistlerblowing-ordning/Lokale-nyheder/20131010/artikler/710099847/1048