Øget kommunalt selvstyre

Kommunernes indtægter er sammensat af statslige bidrag, udligninger, indkomstskatter, kom-munal grundskyld, erhvervsafgifter, samt takster og gebyrer. Enhedslistens politik er, som i alle andre sammenhænge, at de bredeste skuldre skal bære den tungeste byrde.

Landspolitisk arbejder Enhedslisten for et brud med de begrænsninger, kommunalfuldmagten i dag sætter for kommunal produktion. Det kommunale selvstyre er i de seneste 10 år blevet indskrænket. Enhedslisten arbejder for at øge selvstyret og for at give kommunerne mere magt over økonomien, bl.a. ved at give skatteudskrivningen fri igen, så kommunerne i højere grad kan bestemme over deres økonomi. Det indebærer også størst mulig lempelse, helst afskaffelse, af lofterne for serviceudgifter og anlægsaktiviteter m.v. De statslige restriktioner over for kommu-nerne skal udfordres.

Kommunen skal frit kunne fastsætte den kommunale skat, grundskyld og dækningsafgift. Vi vil sikre ekstra indtægter via øget grundskyld, samt ved besparelse på bureaukrati, dyre kontrolfunktioner, eksterne konsulentfirmer, dyre indkøbsordninger m.v.

For Enhedslisten er skatterne et redskab til at skabe og udvikle velfærd og omfordeling. Hverken en lav eller en høj skat er et mål i sig selv. For Enhedslisten vil en moderat skatteforhøjelse i visse situationer være det mest solidariske valg, f.eks. når alternativet er nedskæringer, fyringer eller et for lavt serviceniveau for flygtninge, ældre, ledige eller borgere, der er på overførselsindkomster.