Politiske mærkesager

Politiske mærkesager


Enhedslisten i Gentofte arbejder med en lang række lokalpolitiske sager. Partiet har et arbejdsudvalg og en baggrundgruppe, som løbende diskuterer udviklingen i kommunen, lokalpolitiske initiativer og forslag, der kan skabe et bedre Gentofte. Har du ideer og forslag til, hvordan Gentofte Kommune kan gøre det bedre for borgerne, så henvend dig gerne til Enhedslisten.

Enhedslisten i Gentofte har en repræsentant i Kommunalbestyrelsen (Jeanne Toxværd) som får mange henvendelser fra borgerne og som løbende tager sager op i de kommunale udvalg eller i Kommunalbestyrelsen.

Enhedslisten sidder i Teknik- og Miljøudvalget, i Børne- og Skoleudvalget og i Socialudvalget. Vi er også med i flere opgaveudvalg, bl.a, udvalgene, der skal udvikle en erhvervspolitik, en integrationspolitik og en trafikpolitik.

Nogle af vores politiske mærkesager er bl.a.

 • Ny politisk struktur – mere borgerinddragelse
 • Flere ungdomsboliger men ingen højhusbyggeri
 • En god modtagelse af flygtninge og en værdig integration
 • Mere demokrati, lokalråd og samskabelse
 • Byggeri af flere almene boliger
 • En bæredygtig implementering af skolereformen
 • En strandsti fra Hellerup til Charlottenlund
 • Et kulturhus og et blomstrende kulturliv
 • Udvikling af Charlottenlund Slotspark
 • En kommunal borgerombudsmand
 • Et budget uden sociale nedskæringer