Flygtninge og integration

Ole Lund Petersen fra Socialdemokraterne hævder, at Enhedslisten ikke har peget på løsninger i forhold til placeringen af flygtninge i kommunen. Vi har bl.a. peget på, at der etableres en blandet almennyttig boligmasse flere forskellige steder i kommunen – her nogle få eksempler: det tidligere Ordrup Bibliotek, den gamle retsbygning, den Internationale Skole, at der ombygges villaer, der i dag anvendes til administration, at man involverer borgerne til privat indkvartering samt får udnyttet de muligheder, Integrationsministeriet har ridset op for midlertidig og permanent boligplacering.

Selvfølgelig vil Enhedslisten gerne have gennemdiskuteret holdbare og ordentlige løsninger for mennesker, der efter en flugt får mulighed for at bo i Gentofte! Og meget gerne med en bæredygtig udvikling af en blandet almennyttig boligmasse.

Vedrørende familiepleje og højskoleophold stemte Enhedslisten sammen med A+B+C+V, fordi det er en rigtig god løsning. Det er det ikke at lave en institution for 60 unge mennesker flygtet fra krig, sult og undertrykkelse.

Anvendelsen af Charlottenlund Slot har noget med ‘au pair- og expat-sagen’ at gøre, hvilket ses i det varsel om forbud, borgmesteren er fremkommet med omkring anvendelsen af Charlottenlund Slot, hvor al kulturaktivitet og udvikling af slottets muligheder bremses minimum et år. Dette, fordi Slots- og Kulturstyrelsen henholder sig til de kulturelle ansøgninger og udlejning til markedspris.

   Enhedslisten vil ikke indkvartere flygtningene i Charlottenlund Slotspark. Her skal der være kulttur.

Vi er selvfølgelig spændte på, om Socialdemokraterne vil lægge stemmer til det forbud efter planlovens § 14 og dermed spænde ben for, at Charlottenlund Slot kan udvikle sig til en kulturel oase i Øresundsregionen.

Der blev afholdt et yderst velbesøgt borgermøde i Netværkshuset, hvor alle tilstedeværende gav udtryk for at ville være med til at løfte den opgave, kommunen har omkring boligplacering af mennesker flygtet fra krig, sult og undertrykkelse.

Det er Enhedslistens oplevelse, at Gentofte-borgere har både vilje og ressourcer til at sige velkommen til de nye borgere, som har søgt ly i Danmark.

 

Placering af flygtninge i Gentofte

Af Jeanne Toxværd, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

29. april 2016. Ole Lund Petersen fra Socialdemokraterne hævder, at Enhedslisten ikke har peget på løsninger i forhold til placeringen af flygtninge i kommunen.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-placering-af-flygtninge-i-gentofte-/20160419/laeserbreve/704199707

 

KL-aftale bør føre til andre boligplaceringer

Af Jeanne Toxværd, Enhedslisten, medlem af Kommunalbestyrelsen

05. april 2016. Ved kommunalbestyrelsesmødet 29. marts stillede Enhedslisten forslag om, at Kommunalbestyrelsen afholdt et seminar, således at man kunne få drøftet både midlertidig og permanent boligplacering af flygtninge i Gentofte Kommune. Dette med udgangspunkt i ny aftale mellem regeringen, KL og tidligere skrivelse fra Integrationsministeriet. Disse forhold har ikke været inddraget i de drøftelser, Kommunalbestyrelsen har haft på lukkede kommunalbestyrelsesmøder.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-ny-kl-aftale-boer-foere-til-andre-boligplaceringer-/20160405/laeserbreve/160409765

 

Enhedslisten: Fordeling er symbolpolitik

Af Annette Houman, Villabyerne

03. marts 2016. Enhedslisten stemmer ja til at placere flygtninge i det såkaldt Herlev-modul på Gentofte Hospital – en prøveetage, der blev opført forud for byggeriet af Herlev Hospital.

http://gentofte.lokalavisen.dk/enhedslisten-fordeling-er-symbolpolitik-/Lokale-nyheder/20160303/artikler/703039550/1048