Drop højhusbyggeri

Enhedslisten ønsker at få undersøgt den beslutningsproces, der har ført til forslaget om 250 ungdomsboliger og et højhus på 85 meter

Enhedslisten i Gentofte har i kommunalbestyrelsen stemt imod forslaget om at bygge 250 ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, som foreslået af Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Venstre.

I forslaget lægges der op til at bygge et højhus på 85 meter i 26 etager, og det politiske flertal har tilmed aftalt med den kommende boligadministrator Domea, at kommunen kun får 10 % anvisningsret til de 250 boliger. Placering af boliger midt i Sportsparken vil ødelægge alle muligheder for at udvikle Sportsparken i fremtiden.

Vil ikke oplyse om ventelister

Jeanne Toxværd, KB-medlem i Gentofte fra Enhedslisten udtaler:
“Da Enhedslisten som eneste parti begærede sagen op i kommunalbestyrelsen, kunne vi ikke få oplyst, hvor mange unge, der står på ventelister til ungdomsboliger. Der forelå ikke konkrete tal om dette i forvaltningens baggrundsmateriale. Forslaget er uigennemtænkt og det er udtryk for en politisk kultur, som vi må tage afstand fra.

For at undgå gentagelser mener Jeanne Toxværd, at der er behov for en undersøgelse af processen.

“Vi foreslår, at der foretages en uvildig undersøgelse af processen og sagsbehandlingen med fokus på forholdet imellem forvaltningen, borgmesteren og det politiske flertal, der har anbefalet forslaget,” siger hun.

Der er behov for flere almene boliger

Enhedslisten i Gentofte mener, at Gentofte Kommune skal gøre en ekstraordinærindsats for at bygge almene familieboliger og ungdomsboliger og leve op til sine forpligtigelser til at skabe indkvartering til flygtninge.

“DSB har netop solgt en grund i Klampenborg, hvor der skal udarbejdes en lokalplan. Her vil det være passende at kommunen stiller krav om, at der blev bygget almennyttige familiebo-liger og ungdomsboliger. Der kan også bygges almene boliger ved det tidligere Ordrup Biblio-tek og i den tidligere retsbygning ved Hellerup Station. Kommunen skal desuden motivere borgerne til at udleje private ejendomme eller beboelsesrum i større villaer, og kommunen kunne søge om – i en tidsbegrænset periode – at leje Charlotenlund Slot til kommunal admini-stration, så flere af de villaer, der i dag bruges som kontor til kommunale medarbejdere kan frigøres til midlertidige flygtningeboliger.”

Efter at forslaget i høringsperioden modtog over 600 høringssvar, blev konceptet ændret, og det har efterfølgende ikke været behandlet i hverken udvalg eller i Kommunalbestyrelsen.