Flere almene boliger

 

I Tuborg Nord er der stadig plads til at bygge almene familieboliger.

Enhedslisten til kamp for almene boliger

Enhedslisten på landsplan har foreslået – som et led i finanslovsforhandlingerne 2014 – at planloven ændres, så kommunerne får mulighed for at øremærke byggegrunde til almennyttige boliger. Det skal forhindre private i at byde prisen op med dyre boliger til følge.

Forslaget vil kunne betyde, at Gentofte Kommune kan bygge almene boliger i Tuborg Syd, hvor Enhedslisten i Gentofte har foreslået, at der skal bygges 300-400 almene boliger.

I Tuborg Nord har Gentofte Kommune givet tilladelse til at bygge velhaverboliger med havudsigt. Men går man en varm sommerdag en tur i området, er der stort set ingen mennesker at se heller ikke på de mange altaner. Byggeriet er forbeholdt velhavende udenlandsdanskere eller internationale firmaer, der blot benytter boligerne et par gange om året.

Det er en skandale, at så gode byggegrunde og et så attraktivt kvarter ikke kommer almindelige borgere til gavn. I Gentofte kommune er kun 4 % af boligerne almene. En af årsagerne er dyre byggegrunde og et konservativt styre, der ikke lever op til deres sociale ansvar.

 

Enhedslisten: Nej til alment byggeri og handicapboliger

Også Liberal Alliance er imod opførelse af almene boliger på Bank-Mikkelsens Vej

Af Mikael Østergaard, Villabyerne. 1. oktober 2013

“Det er et selvmål af dimensioner”.’ Så klar var udmeldingen fra socialdemokraten Irene Lütken som svar på, at Jeanne Toxværd fra Enhedslisten stemte nej til planen om opførelse af handicapboliger og almennyttige boliger på Bank-Mikkelses Vej i Vangede. “Vi skal ikke have et fortættet byggeri i et i forvejen belastet område af kommunen”, lød begrundelsen fra Jeanne Toxværd.

http://gentofte.lokalavisen.dk/enhedslisten-nej-til-alment-byggeri-og-handicapboliger-/Lokale-nyheder/20141001/artikler/710019730/1048