Tuborg Nord Både

Borgere sætter fokus på ulighed og fattigdom

Enhedslisten støtter det nye initiativ Socialpolitisk Forum, der sætter socialpolitikken på dagsordenen i kommunen. Gentofte Kommune er den mest ulige kommune i Danmark, hvor forskellen imellem rig og fattig er størst. Mange har den opfattelse, at der i Gentofte kun bor rige mennesker, men det er forkert.

Der er store indkomstforskelle. I Gentofte er den såkaldte Gini-koefficient (der målet forskellen imellem rig og fattig) på 42,3 %, hvilket er den højeste i Danmark, hvor kommunerne i gennemsnit har en koefficient på 25,3.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst i Gentofte Kommune er i dag på 560.000 kr. Der er et stykke vej ned til 71.964 kr., som er det beløb en borger på integrationsydelse får. Det kan være svært at vokse op i fattigdom i en kommune, hvor rigdommen er så tydelig.

Socialpolitisk Forum vil synliggøre den stigende ulighed og fattigdom i Gentofte og skabe ny indsigt i de forskellige befolkningsgruppers vilkår med hensyn til økonomi, bolig, adgang til sundhedsydelser med videre. Gruppen vil arbejde med begrebet social bæredygtig Kommune.

Der er brug for at diskutere om hvordan Gentofte Kommune bliver en ”social og bæredygtig kommune”. Enhedslisten støtter arbejdet med at opstille en række kriterier, der kan måle, om en given politisk beslutning eller pm den kommunale sagsbehandling er social bæredygtig.