For en aktiv ungepolitik

Det kan være svært at være ung i det “pæne” Gentofte, som har et godt udbud af sports- og fritidstilbud. Men unge kan have det svært med ensomhed, og en del unge er psykisk sårbare. Internettet fungerer – på godt og ondt – som et “mødested” for unge, der i kampen for at styrke eget selvværd, ofte mobber hinanden.

De unge skal have mulighed for at udvikle et selvstændigt ungdomsliv og et aktivt ungdomsmiljø i kommunen, og de skal have medbestemmelse i forhold til, hvordan ressourcer og penge bruges. Kommunen skal oprette ungdomsråd i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd, så de unge kan udvikle input til kommunalpolitikken og selv igangsætte projekter.

Mange unge henvises til at drikke og feste i de kommunale parker, da de ikke har noget sted at være. Enhedslisten ønsker, at Gentofte også bliver et sted, som de unge har lyst til at flytte til og bliver et sted, hvor unge vælger at blive boende.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at “internetdannelse” sættes på skoleskemaet fra indskolingen og frem
  • at der oprettes et ungdomsråd med indflydelse og som mødes med kommunalbestyrelsen
  • at støtten øges til projekter oprettet af og for unge
  • at der etableres fysiske væresteder der ikke 24/syv overvåges af voksne
  • at der etableres flere tilbud til sårbare unge
  • at brugerbetaling fjernes på undervisnings- og kulturtilbud til unge
  • at der oprettes flere uddannelsespladser og praktikpladser
  • at sociale krav til leverandører inkluderes i kommunens indkøbspolitik
  • at der etableres flere ungdoms- og kollegieboliger til en husleje, der kan betales på SU
  • at kommunen skærper sit fokus på unges misbrug og misbrugsadfærd