Velkommen til flygtninge

Det er stadig kun 4 % af kommunens boliger der er almene boliger. Det er alt for lidt, idet kommunen har sociale forpligtigelser i forhold til egne borgere og i forhold til flygtninge, der fordeles til kommunerne.

En del af de eksisterende ungdomsboliger er blevet brugt til indkvartering af flygtninge i Gentofte Kommune. Derfor er der mangel på familieboliger og ungdomsboliger. Det er en vigtig opgave at finde grunde, der er velegnede til alment nybyggeri, og der er peget på flere grunde langs S-togs-nettet, som må undersøges nærmere.

Enhedslisten er modstander af, at der indkvarteres unge eller flygtninge på Charlottenlund Slot og i bygningerne i Slotshaven, da området er national kulturarv. Det skal derfor åbnes for offentlig-heden, og der skal laves en lokalplan og en helhedsplan for hele området, der kan gøre området til et kulturelt fyrtårn for borgere i Gentofte og i Storkøbenhavn.

Det er ren symbolpolitik, når Socialdemokraterne, De radikale, Venstre og Konservative foreslår, at der skal etableres ungdomsboliger i bygningerne ved Charlottenlund Slot. Staten vil udleje bygningerne til markedspris og det vil dermed være umuligt for unge, der modtager SU, at få råd til at bo i bygningerne.

Enhedslisten foreslår, at der nedsættes et kommunalt udvalg, der skal kortlægge mulighederne for at bygge alment og fremkomme med en langsigtet plan over bygning af almene boliger og om-bygning af relevante ejendomme, således at kommunen kan varetage sine sociale forpligtigelser i forhold til service- og integrationsloven.

Netværkshuset i Gentofte er en stor succes, men huset ligger i udkanten af kommunen. Derfor er der behov for endnu et netværkshus, der kan ligge i den østlige del af kommunen.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at kommunen opkøber større villaer og indretter dem som almene boliger
  • at Ørnegårdsvej sikres imod at udvikle sig til et “udsat boligområde”
  • at der etableres endnu et netværkshus i den østlige del af kommunen
  • at sport og fritidsaktiviteter betales af kommunen i flygtninges integrationsperiode
  • at der skabes et tættere samarbejde om indsatsen med Venligboerne og Næstehjælpere