Styrk kulturarven og adgangen til Øresund

Gentofte Kommune har en vigtig kulturarv og et kulturlandskab, der skal bevares og gøres tilgæn-geligt for alle borgere. De gamle forter skal bruges til kulturelle formål og fungere som rekreative samlingssteder for unge og voksne og være videncentre for historiefortælling. Det gælder bl.a. Garderhøjfortet, Nordre Oversvømmelse og Charlottenlund Fort og Charlottenlund Slot.

Gentofte og Nordsjælland er ikke bare rigt på spændende arkitektur og kulturhistorie, området har været et attraktivt sted at bo siden stenalderen. Gentofte Kommune bør folde kulturarven ud og søge støtte fra nationale fonde til bevarelse og revitalisering af den nationale kulturarv.

Kommunens kyststrækninger skal åbnes i endnu højere grad end i dag til glæde for borgere i hele Storkøbenhavn. Bade- og fritidsmuligheder langs kysten skal udbygges, og kommunen skal sikre, at badeforholdenes forbedres, bl.a. ved at begrænse lugtgener fra tang m.v.

Igennem århundreder har borgerskabet haft eneret til havet med private strande og egne både- og badebroer. De konservative i Gentofte forsvarer stadig fortidens privilegier og ønsker kun ad-gang “til” stranden”, ikke “langs” stranden, da adgang langs stranden nogle steder vil betyde, at almenvellet sættes før den private ejendomsret til kysten.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at kulturarven revitaliseres på Charlottenlund Slots og i Charlottenlund Slotshave
  • at der igangsættes et arbejde med at synliggøre de gamle kulturspor i Charlottenlund Skov
  • at offentligheden får fuld adgang til Øresunds kultur- og naturværdier
  • at der skabes en strandsti og en promenade imellem Hellerup Havn og Charlottenlund