Arbejdsudvalget

I Enhedslisten Gentofte har vi valgt at kalde vores bestyrelse for “Arbejdsudvalget”. Det er et udtryk for at møderne i Arbejdsudvalget er åbne for medlemmer af Enhedslisten i Gentofte.

Arbejdsudvalget holder normalt møde en gang om måneden. Møderne handler for det meste om kommunalpolitik og hvad der rører sig i Gentofte Kommune.  Arbejdsudvalget fungerer som en ledelse, der skal have et overblik over, hvad der sker nationalt og lokalt. Udvalget kommer med forslag og bud på politikudvikling, kampagner, læserbreve og organiserer valgkampe m.v.

Enhedslisten Gentofte har en kontaktperson, der fungerer som sekretær for afdelingen. Personen har kontakt med Enhedslistens Landskontor og udsender en dagsordenen til hvert Arbejdsudvalgsmøde. Arbejdsudvalget udsender et nyhedsbrev efter behov.

“Baggrundsgruppen” er et åbent forum for medlemmer, der ønsker at bidrage med viden, holdninger og meninger om kommunalpolitik. Der holdes normalt et møde i Baggrundsgruppen en uge før hvert kommunalbestyrelsesmøde.  Ethvert medlem kan deltage i Baggrundsgruppens arbejde. I praksis byder medlemmer ind med nogle temaer eller emner, som de er optaget af eller har en særlig viden om.

I Enhedslisten Gentofte afholdes der i januar måned en kombineret generalforsamling og en nytårskur. Generalforsamlingen godkender beretning og regnskab, diskuterer det kommende års arbejde og vælger medlemmer til Arbejdsudvalget.

Der afholdes afdelingsmøder efter behov med fokus på med aktuelle temaer. Arbejdsudvalget nedsætter udvalg efter medlemmernes ønsker og afdelingens behov.  Hvert år nedsættes en kommunal budgetgruppe, der udarbejder et konkret budgetforslag.