Åbent brev til Kommunalbestyrelsen om køb af DSB-grunden

KÆRE PARTIER I KOMMUNALBESTYRELSEN.

Med Miljøstyrelsens afgørelse om, at Gentofte Kommune ikke kan få dispensation fra de gældende skovbyggelinjer på DSB-arealet vest for Forstbotanisk Have, og med borgmesterens udtalelse i medierne om at der ikke skal bygges boliger på grunden, bør kommunalbestyrelsen genoverveje situationen og gøre det, som kommunen så gerne vil: ”skabe udvikling SAMMEN med borgerne”.

Vi har igennem de sidste 2 år været vidende til en meget uskøn politisk proces omkring DSB-arealet, hvor flertallet i kommunalbestyrelsen har afvist at gå i dialog med borgere, borgergrupper og lokale miljøorganisationer.

Nu har vi chancen for at komme ind på et fælles spor til gavn for Gentoftes borgere. Derfor opfordrer vi Kommunalbestyrelsen til at tage skeen i den anden hånd og gå i reel dialog med borgerinitiativet, Forstbotanisk Haves Venner, Danmarks Naturfredningsforening mfl. om arealets fremtid.

Kommunalbestyrelsen bør støtte ønsket om, at DSB-arealet kvit og frit leveres tilbage til Forstbotanisk Have, således at arealet igen kan blive en del af haven. Om nødvendigt bør Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019 udarbejde et købstilbud således at arealet bliver kommunal ejendom.

Enhedslisten mener, at der skal udvikles en borgerproces, hvor hele området (incl. Forstbotanisk Have) nytænkes således at man bevarer og revitaliserer kulturarven, så den bliver et aktivt og spændende mødested for Gentoftes borgere.

Enhedslisten opfordrer partierne i kommunalbestyrelsen til inden jul at invitere borgerinitiativet og de organisationer, der samarbejder omkring Forstbotanisk Have og DSB-arealet til et første sonderingsmøde på Rådhuset, hvor en ny dialog og samarbejdsproces kan begynde. Mødet kan blive det første i en række af møder, der inddrager borgerne mere bredt omkring anvendelsen af arealet.

Det er helt afgørende, at Kommunalbestyrelsen over for DSB Ejendomme her og nu gør det klart, at kommunen gennem lokalplanlægning, i samarbejde med borgerne i Gentofte Kommune, ønsker at udvide og udvikle DSB arealet ved Forstbotanisk Have. Det er derfor vigtigt at DSB Ejendomme og Gentofte Kommune finder en løsning i forhold til overdragelse af arealet ved Forstbotanisk Have.

Enhedslisten Gentofte
Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem