Lynetteholmen vil påvirke badevandet i Gentofte

Lynetteholmen er et kolossalt projekt, som inkluderer etablering af en stor ø og mulighed for at etablere boliger til 66.000 nye beboere og 54.000 nye arbejdspladser samt anlæggelse af en Østlig Ringvej rundt om København med forbindelse til Helsingør- og Øresundsmotorvejen samt en ny metrolinie.

På møder på Gentofte Rådhus i foråret og forsommer arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte, og af badeforeninger i Charlottenlund, blev det drøftet, hvilke alvorlige miljøkonsekvenser bygning af Lynetteholm vil få for Øresund og for bl.a. Gentofte. I anlægsfasen vil der blive opgravet sedimenter fra havbunden, hvor der historisk er aflejret miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Ifølge By og Havn, der står bag projektet, kan sedimenterne spredes op til nord for Taarbæk Havn og syd til Dragør.

I januar 2022 blev der målt for høje koncentrationer af tungmetaller ved Charlottenlund Søbad – efter at gravearbejde var påbegyndt.

Fjernelse af mudder fra de inddæmmede områder vil også have store miljøkonsekvenser. Klapningen (dumpning) af sedimentet fra fase 1 i Køge Bugt blev stoppet af frygt for forurening. Det våde mudder skal i stedet placeres på land, hvor det kan medføre udsivning af kemikalier til vandmiljøet i Øresund.

Gentofte kommune har besluttet at gennemføre og betale for undersøgelse af badevandskvaliteten ved Gentoftes strande, da By&Havn ikke ønskede at gennemføre undersøgelserne.

Spunsvæggene til første del af projektet er allerede banket ned, og har afspærret en del af vandgennemstrømningen i Øresund, som er afgørende for saltvandsniveauet i Østersøen.

Etablering af Lynetteholmen vil også medføre øget trafik på den i forvejen trængsels- og støjplagede Lyngbyvej /Helsingørmotorvej.

Kom og hør mere om Lynetteholm projektet, baggrund og konsekvenser på kommunens arrangement Gentofte Mødes, hvor Nicholas Woollhead, ”Byen for Borgerne – Stop Lynetteholm” og Frederik Dehlholm, kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten Gentofte fortæller om projektet. Det er lørdag d 16. september kl. 10.15 i Byens Hus.