Kommunal opgave at redde liv

Enhedslisten i Gentofte har igennem mange år i forbindelse med budgetforhandlingerne forslået at opsætte flere hjertestartere på kommunale bygninger, på plejehjem, ved S-togsstationer, ved busstoppesteder mv. Dette for at sikre, at hjertestarterne er tilgængelige i hele kommunen og i hele døgnet – og ikke kun i institutioner og butikkers åbningstider. Vi har bl.a. foreslået, at kommunen skal lave en nøje kortlægning, så de opsættes strategisk fornuftige steder. Desværre er Enhedslisten hver gang blevet mødt med en afvisning i kommunalbestyrelsen, med den begrundelse at det skete i forvejen.

I det budgetforlig vi indgik i efteråret fik Enhedslisten et krav om flere hjertestartere med i budgetforliget.

Ifølge TrygFondens anbefalinger bør der i Gentofte være ca. 625 offentligt tilgængelige hjertestartere hele døgnet. Men ifølge forvaltningens opgørelse fra februar 2023 er der i dag opsat 284 hjertestartere, hvoraf kun de 165 er tilgængelige hele døgnet! Resten (119 hjertestartere) sidder inde i bygninger, hvor dørene låses ved lukketid. Der er dermed i de seks år vores forslag er blevet nedstemt stort set ikke kommet flere hjertestartere i Gentofte. Derfor er det godt at Kommunalbestyrelsen endelig nu har vedtaget at gøre noget ved sagen.

Skal kommunen leve op til TrygFondens anbefalinger, skal der altså skaffes og opsættes 341 nye hjertestartere. Det koster ca. 20.000 kr. at installere en hjertestarter.

Hjertestartere kan finansieres via de årlige budgetforlig, inden for institutionernes budgetter, af boligforeninger, sportsklubber, forretningsdrivende, og af flere butikker i fællesskab på vores indkøbsstrøg og i indkøbscentre. Det er også muligt at søge tilskud via fonde, f.eks. Trygfonden.

Er opsætning af hjertestartere en offentlig opgave? Ja. Det mener Enhedslisten. Dels fordi de kan redde menneskeliv, og dels fordi færre borgere får mén efter et hjertestop.