En klimakatastrofe, hvis de borgerlige får nøglen til Statsministeriet

Tobias Clausen, folketingskandidat i Gentofte-kredsen for Enhedslisten

DEBAT 70 procent-målet og klimalovens målsætning var aldrig blevet vedtaget uden et massivt pres fra Enhedslisten, klimaaktivister og grønne organisationer. Sammen har rød blok taget langt større skridt for at begrænse udledningerne, end noget andet parlamentarisk flertal i Danmarks historie. Desværre er alt for mange af de aftalte reduktioner afhængige af usikre teknologiske løsninger.

Enhedslisten har her i efteråret fremsat endnu et klimaudspil, hvor vi foreslår at halvere den animalske produktion frem mod 2030. Hvis vi lader stå til, vil landbrugssektoren stå for knap halvdelen af Danmarks samlede udledninger i 2030.

Enhedslisten vil annullere klimarabatten til de største udledere som Aalborg Portland, stoppe for salget af nye fossilbiler i 2025 og have et mål om klimaneutralitet i 2040. For Enhedslisten er det afgørende, at den grønne omstilling bliver socialt retfærdig, og derfor afsætter partiet i udspillet også en pulje på 2,6 mia. kr. til jobrotation.

I Gentofte Kommune har Enhedslisten og de øvrige partier netop indgået et budgetforlig med tiltag for klimaet. Vi har fået sat mere skub i energirenoveringer af kommunens bygninger og har sat mere turbo på udrulningen af fjernvarme.

Kommunen bliver nu forpligtet til at udarbejde klimabudgetter, så det bliver muligt at følge op på kommunens løbende klimaaftryk. Enhedslisten lægger stor vægt på at inddrage borgerne i klimaindsatsen. Derfor er det glædeligt, at partierne i kommunen har nikket til Enhedslistens forslag om at etablere et borgerklimating, som er et vigtigt tiltag, der skal holde fokus på en bred og aktiv klimaindsats i hele kommunen. Det viser, at dialogen kan være nemmere lokalpolitisk.

Når det handler om klimaet er det ikke ligegyldigt, hvem borgerne stemmer på. Socialdemokratiet er for uambitiøse, mens de borgerlige partier er fodslæbende. Derfor vil det være en klimakatastrofe at give de borgerlige partier nøglen til Statsministeriet.