Stem for at børn kan få en god opvækst

Stem for at børn kan få en god opvækst

For et år siden beregnede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at 400 børn lever under fattigdomsgrænsen i Gentofte Kommune. Med inflationskrisen vurderer mange eksperter, at en børnefamilie vil mangle op mod 40.000 kr. om året. Så vi kan om nogle få måneder forvente, at mange børn og familier vil stå i en alvorlig situation.

Der er derfor behov for at stemme på socialt ansvarlige partier, som vi har erfaring for vil komme nødstedte børn og borgere til undsætning.

Enhedslisten har i denne valgperiode forsøgt at holde hånden under de svageste. Vi har presset på for at få Socialdemokratiet og de øvrige støttepartier til at give de svageste medborgere et løft.

Med kontanthjælpsaftalen løftede vi 9.200 børn ud af fattigdom. Det blev bl.a. gjort gennem et børnetillæg til 23.000 børn og et fritidstillæg til 40.000 børn, samt gratis receptpligtig medicin til børn af kontanthjælpsmodtagere. I forhandlingerne fik Enhedslisten afvist regeringens plan om at omfordele fattigdommen – hvilket betød, at alle i det nye system får mere udbetalt, end de fik før reformen. Enhedslisten har også kæmpet for, at de mest udsatte, f.eks. hjemløse og misbrugere, nu har fået ret til gratis tandlæge.

I Gentofte er det ikke alle, der har to biler i garagen. 7 % af borgerne hører til de såkaldte lavindkomstfamilier. Det er bl.a. borgere, som er ramt af ledighed, er på sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp eller på integrationsydelse. De vil mangle penge til huslejen, varmeregningen, medicin og kulturelle oplevelser. Børnenes sociale liv begrænses, de får svært ved at deltage i almindelige børneaktiviteter, fritidsaktiviteter, fødselsdage mv.

I Gentofte vil Enhedslisten i den kommende periode medvirke til at skabe lokale initiativer, der kan løfte de svagere stillede familier og børn.

Frederik Dehlholm
Kommunalbestyrelses -medlem for liste Ø i Gentofte
Callisensvej 12,3. th.
2900 Hellerup