Vi skal have stoppet den klimaforandring

       

Søren Søndergaard. Foto: Steen Brogaard

Hvilken mærkesag brænder du mest for?

“Af hensyn til vores børn og børnebørn er vor tids vigtigste opgave at stoppe den menneskeskabte klimaforandring. Derfor skal Folketinget i den kommende periode vedtage en konkret plan for Danmarks overgang til klimaneutralitet inden 2040. Det kræver blandt andet, at vi gør os fuldstændig uafhængig af import af fossil energi fra diktatoriske lande som eksempelvis Rusland.”

Hvorfor gik du ind i politik?

“Mit første politiske minde går helt tilbage til barndommen. Over middagsbordet stod den ofte på politiske diskussioner, især mellem min far og mig og til ret stor irritation for resten af familien. Jeg voksede op i en meget politisk periode, hvor der var nok at tage stilling til. På Tjørnegårdsskolen var jeg aktiv i elevrådsarbejdet og var i et par år med til at udgive skolebladet ’Citat’, som udkom hver måned. Som 16-årig meldte jeg mig for første gang ind i en politisk ungdomsorganisation, Socialistisk Ungdomsforbund, som mange år senere og ad mange snørklede veje blev til en del af Enhedslisten i 1989.”

Hvordan vil du gøre en forskel i Folketinget?

“Jeg har ikke så store tanker om mig selv, at jeg tror, at jeg alene kan gøre en forskel. Men i samarbejde med andre og gennem ihærdigt arbejde kan man nå resultater. Nogle kommer hurtigt, andre tager mange år. Blandt de sidste vil jeg nævne afdækningen af mordbranden på Scandinavian Star, hvor 159 mennesker omkom. Første gang, jeg stillede spørgsmål i Folketinget i den sag, var i 1997, og først sidste år blev der flertal for en grundig undersøgelse af myndighedernes ansvar og om de snuskede kapitalinteresser, som stod bag skibet.”

Er der nogle særlige Gentofte-sager, du vil kæmpe for?

“Borgere i Gentofte rammes af de samme problemer som i resten af landet. Eksempelvis en offentlig sektor, ikke mindst sygehusvæsenet, som ikke får de fornødne ressourcer til at behandle brugere og ansatte på en måde, som de fortjener. Men hvis jeg skal nævne en særlig Gentofte-sag, så er det kampen mod trafikstøj. Gentofte gennemskæres af en række meget befærdede veje, som medfører mange gener. Her skal kommunerne have bedre muligheder for at vedtage trafik- og støjdæmpende foranstaltninger. Og så skal vi bare huske os selv på, at flere motorveje og flere biler ikke gør problemet mindre. Derfor er det en central opgave at gøre den kollektive trafik bedre, billigere og mere effektiv.”

Hvad er Danmarks største udfordring lige nu?

“Helt aktuelt er den største udfordring de galopperende priser, ikke mindst på energi. Det rammer de fleste på pengepungen, men nogle grupper rammes så hårdt, at det ikke kan bæres. Derfor er det nødvendigt med yderligere kompensation til pensionister, studerende, arbejdsløse og lavtlønnede. Energiprisernes himmelflugt viser nødvendigheden af en hurtig grøn omstilling af Danmark og afvikling af al brug af fossile brændstoffer. Samtidig må der ske en beskatning af de unormalt store overskud, som visse virksomheder har scoret på energikrisen.”

Hvem er dit politiske forbillede?

“Jeg har ikke noget forbillede i den forstand. Men jeg har selvfølgelig særlig respekt for politikere, som sætter deres frihed og måske liv på spil i kampen for retfærdighed. Historisk kan jeg nævne Nelson Mandela i Sydafrika, som sad fængslet i næsten 30 år, eller den russiske journalist Anna Politkovskaya, som blev myrdet i 2006 for sin kritik af Putin-regimet. Aktuelt vi jeg nævne Selahattin Demirtas, som siden 2016 har siddet fængslet for sin kamp for demokratiske rettigheder i Tyrkiet. Ved sidste præsidentvalg førte han valgkamp fra sin fængselscelle, men fik alligevel over fire millioner stemmer.”

Hvad fik dig senest til at grine?

“Det sker tit. F.eks. under åbningen af Folketinget, hvor statsministeren fortalte om Bertel Haarder, at han opfattede gruppearbejde som spild af tid og så tilføjede: ”Nogle vil måske mene, at jeg har det på samme måde”. Selvironi er en vigtig egenskab, som vi sjældent kan få for meget af. Eller f.eks. forleden, da jeg så filmen om Bamse i Bibliografen i Bagsværd. En både morsom og rørende film, som viser, hvor vigtigt det er, at vi støtter dansk filmproduktion, som ikke bare er på dansk og med danske skuespillere, men som også tager udgangspunkt i en dansk virkelighed. Brug et par timer på den – film skal ses i biografen!”

Hvad gør dig vred?

“Uretfærdighed og undertrykkelse af enhver art!”

Hvad er din dårligste vane?

“Min kone siger, at det er at mumle underlige halvfærdige sætninger for mig selv. Det er sikkert rigtigt. Bortset fra, at de i mit hoved er formfuldendte genialiteter udtrykt med klar og høj røst!”

Hvad er det vigtigste, din mor eller far har lært dig?

“Vær ved andre, som du ønsker, at andre skal være ved dig selv. Og ikke mindst som fuldtidspolitiker skal man huske på, at dem, som man møder på vej op, dem møder man også på vej ned!”