Gentofte Sø

Gentofte har brug for en ambitiøs klimaplan

Gentofte Kommune er i gang med en lang række gode klimatiltag, der baner vejen for et mindre CO2-udslip, men kommunen har brug for at opsætte mere ambitiøse mål for klimaindsatsen. Gentofte Kommune skal derfor udarbejde en klimaplan, der har som mål, at kommunen bliver CO2-neutral i 2028.

Gentofte Kommune kan lade sig inspirere af København Kommunes klimaplan, hvor der er opstillet mål og konkrete initiativer inden for 4 spor: 1. Energiforbrug. 2. Energiproduktion. 3. Grøn mobilitet. 4 Kommunen som klimavirksomhed. Målet om CO2-neutralitet skal bruges som løftestang for øget livskvalitet, innova-tion, jobskabelse og investeringer i grønne teknologier.

For at udvikle en ambitiøst klimaplan skal Gentofte Kommune nedsætte et opgaveudvalg, bestående af politikere, forvaltninger, myndigheder, institutioner, foreninger, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere.

Enhedslisten foreslår, at Gentofte Kommune i løbet af 2017 udarbejder et forslag til, hvordan kommunen udvikler en systematisk forbrugskort-lægning og registrering af energiforbrug, energistyring og klimarigtig drift. Der skal bl.a. ses på følgende:

 • Energieffektivisering af eksisterende kommunale og private bygninger
 • Omstilling af energiproduktionen til grønne energiformer
 • Yderligere reduktion af varmeforbrug og elforbrug i boliger og i virksomheder
 • Opsætning af flere solceller på kommunale bygninger
 • Skrappere energikrav ved kommunalt og privat nybyggeri
 • Ændringer af lovgivningen mod øget grad af energieffektivisering
 • Videreudvikling af affaldssorteringen og genbrug
 • Indsamling af organisk affald fra de private husholdninger
 • Investering og opstilling af vindmøller (havvindmøller) og varmepumper
 • Flere cykelstier – også på tværs af kommunen
 • Bedre offentlig transport og grønne transportformer
 • Øget brug af el-biler og opsætning af flere elladestationer
 • Klimakrav i forbindelse med indkøbspolitik og klimakrav til leverandører