Charlottenlund Slot(b)

Charlottenlund Slot skal benyttes til kulturelle formål

Enhedslisten i Gentofte ser positivt på, at forligspartierne i det seneste budgetforlig har aftalt, at det i 2015 skal undersøges, hvorvidt Charlottenlund Slot kan benyttes til kulturelle formål, idet de nuværende lejere forventes at fraflytte slottet ved udgangen af 2016.

Da slottet er fredet kan det formentligt kun benyttes som kontorlokaler og til udstillinger. Derfor foreslår Enhedslisten, at borgere og politikere går sammen om at drøfte muligheden af at realisere en større kulturel vision for hele området, således at der i området udvikles et møde- og samlingssted for kommunens kultur- og foreningsliv – til gavn for både borgere og forretningslivet.

Behov for et kulturhus

Øregårdssalen på hovedbiblioteket kan kun rumme mindre begivenheder, og Gentofte Rådhushal har en akustik, der ikke egner sig til musikarrangementer og kulturelle begivenheder. Foreningslivet henvises i dag til at holde møder på skoler og biblioteker – efter lukketid. Frivilligcenteret har kun små lokaler, som foreningerne ikke kan bruge til større møder og generalforsamlinger. Derfor mangler Gentofte kommune et kulturelt mødested – et forenings,- musik- og kulturhus, hvor borgere og foreninger kan mødes og samles, og hvor det lokale kulturliv kan udfolde sig, og talenter udvikles.

Enhedslisten er bekendt med, at der er kommercielle aktører, som har ytret ønske om at ombygge akvariet til et luksus-fitnesscenter. Det vil vi kraftigt advare imod, idet vi mener, at slottet, akvariet og kavalerigåden skal bruges til almene kulturelle formål, der kommer alle borgere til gavn.

Visionær løsning for heke området

Charlottenlund er et unikt område, som alle borgere skal have gavn af. Det gælder også borgernes adgang til hele kysten ved Øresund. Derfor ønsker Enhedslisten at sætte hele områdets funktion og udvikling til debat, således at parkanlæg, udeområder, strandområder og bygninger tænkes ind i en moderne kontekst i form af en områdeplan, hvor der er plads til kulturel mangfoldighed.