Byens Hus

Borgerne har endelig fået et kulturhus

Efter mere end 25 års arbejde for at overbevise kommunalbestyrelsen om, at det er en god ide at etablere Gentoftes eget kulturhus, er det nu lykkedes at få etableret ”Byens Hus” på Hellerupvej 24. Det er et resultat af flere borgerinitiativer. Det først initiativ ønskede at etablere et kulturhus i en ejendom på Gentoftegade. Siden har en borgergruppe peget på det tidligere Danmarks Akvarium som kulturhus.

Derefter har Kulturvision Charlottenlund kæmpet for at etablere kulturhus i Charlottenlund Slot. Der har været holdt mange møder og utallige borgere har skrevet læserbreve i Villabyerne. Kulturvision Charlottenlund har også bidraget til et oplæg, der pegede på Hellerupvej som kulturhus og for muligheden af at videreudvikle Hovedbiblioteket, så det i højere grad end i dag kan bruges som kulturhus.

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2018 vedtaget at den tidligere internationale skole på Hellerupvej nu skal gøres til Byens Hus. Der er nu nedsat et Opgaveudvalg, der skal kigge på, hvordan Hellerupvej 24 kan favne de mange foreninger og kulturinitiativer i Gentofte.