Danmarks Akvarie

Liste Ø foreslår kulturhus i det tidligere akvarie

Gentoftes borgere har brug for et forenings,- musik og kulturhus. Det har borgerne for længst fået i andre kommuner. Og kulturhuset skal ligge i Charlottenlund! Hvis du er enig, så er det sidste chance for at finde det helt rigtige sted, da Gentofte er udbygget, og det er svært at finde ledige grunde eller velegnede bygninger. Derfor skal kulturhuset etableres i den tidligere akvariebygning eller i Charlottenlunbd Slot. Det smukke parkanlæg og Charlottenlund Skov kan danne en meget fin ramme med plads til mangfoldige kultur- og fritidsaktiviteter.

Musik, foreningslokaler og firmafester

Der kan bl.a. være plads til musikfestivaler, ballet, koncerter, kortræf, jazz, rock, øvelokaler, moderne dans, naturlegeplads, legestue, udstillinger, café, restaurant, vælgermøder, foreningslokaler, generalforsamlinger og forenings- og firmafester. Skal denne drøm realiseres, skal vi som borgere kende vores besøgelsestid.

Planer om et fitnesscenter

Der er nu kommercielle planer om at etablere et luksus-fitnesscenter for velhavere i akvariebygningen. Men bygningerne skal ifølge servitutterne bruges til almene kulturelle formål for borgerne. Sig nej til et luksus fitnesscenter for velhavere – og ja til et kulturhus for borgerne! Slottet, akvariet, kavalerigåden og parkområderne skal bruges til almene kulturelle formål, der kommer ALLE borgere til gode.

Samling om en fælles plan

Øregårdssalen på hovedbiblioteket kan kun rumme mindre begivenheder, og Gentofte Rådhushal har en dårlig akustik. Foreningslivet henvises i dag til at holde møder på skoler og biblioteker – efter lukketid. Vi har et Frivilligcenteret med et enkelt møderum. Derfor foreslår Enhedslisten, at Kulturvision Charottenlubnd samen med forenings- og kulturlivet og interesserede borgere går sammen for at lægge et pres på kommunen.

Enhedslisten mener, at områdets funktion og udvikling skal til debat, således at bygninger, parkanlæg, udeområder og strandområder tænkes ind i en moderne kontekst i form af en områdeplan, hvor der er plads til kulturel mangfoldighed.

Fitness for velhavere eller kulturhus for borgere?

Af Jeanne Toxværd, Enhedslisten, medlem af Kommunalbestyrelsen

29. februar 2015. I Gentofte Kommune mangler der et forenings-, musik- og kulturhus. Det har borgerne for længst fået i andre kommuner. Og kulturhuset skal ligge i Charlottenlund! Hvis du er enig, så er det sidste chance for at finde det helt rigtige sted, da Gentofte er udbygget, og det er svært at finde ledige grunde eller velegnede bygninger.

http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-fitness-for-velhavere-eller-kulturhus-for-borgere-/20150227/laeserbreve/702279823