Valgmøde Vangkvarteret 0

Enhedslisten foreslår mere lokalt demokrati I Gentofte

Enhedslisten foreslår, at kommunalbestyrelsen igangsætter et arbejde med at udforme en borgerinddragelsespolitik for Gentofte Kommune. Kommuner har i dag pligt til at arrangere høringer for borgerne i forskellige sager, f.eks. i forbindelse med ændringer af lokalplaner. En borgerinddragelsespolitik skal gå