Tuborg Nord 1

Plads til almene boliger i Tuborg Nord

I Tuborg Nord er der stadig plads til at bygge almene familieboliger.
Enhedslisten til kamp for almene boliger

Enhedslisten på landsplan har foreslået – som et led i finanslovsforhandlingerne 2014 – at planloven ændres, så kommunerne får mulighed for at øremærke byggegrunde til almennyttige boliger. Det skal forhindre private i at byde prisen op med dyre boliger til følge.