Styrk de lokale folkeskoler

Besparelser på skoleområdet er tåbelige i et land, hvor vi skal leve af menneskelig viden og kreativitet. Enhedslisten vil arbejde for et skolemiljø, hvor der er fokus på det enkelte barns muligheder, og hvor forudsætninger for kreativitet styrkes – både til gavn for barnet og for fællesskabet.

Enhedslisten støtter det frie skolevalg, men mener, at det må være et politisk mål, at kvaliteten i alle kommunale folkeskoler er så høj, at de bliver borgernes førstevalg i lokalområdet fremfor privatskoler. Folkeskolerne skal ikke være ens, og må gerne have forskellige profiler.

Enhedslisten støtter lærernes kamp for fælles arbejdstidsaftaler og vil sikre bedre arbejdsforhold for lærerne, hvilket er en forudsætning for at børnene modtager god, engageret og kvalificeret undervisning. Enhedslisten er imod brugerbetaling i skolerne, og imod at børnefamilierne selv skal bidrage med computere og IT.

Enhedslisten mener, at små skoler giver en tryg ramme for børnenes skolegang, og at de kan være med til at fastholde børn med specielle skoleudfordringer. Derfor vil vi modarbejde tendenser til høje klassekvotienter eller større elevtal i skolerne – som en følge af skole- og klassesammenlægninger på grund af små årgange. Enhedslisten vil arbejde for en bedre integration og inklusion i kommunens folkeskoler, gennem opkvalificering af den etablerede lærer/pædagog kreds, kombineret med en kvalitativ opnormering.

Enhedslisten mener, at de enkelte skoler skal have større frihed til selv at vælge deres pædagogiske og didaktiske metoder, og at man skal undgå koncept-modeller som “Synlig læring”.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at der højest må være 22 elever i hver skoleklasse
  • at lærere og pædagoger skal have mere indflydelse på egne arbejdsforhold
  • at folkeskolerne skal have bedre normeringer
  • at der skal tilføres ekstra midler til inklusion og uddannelse
  • at der på hver skole implementeres en synlig inklusionspolitik
  • at skolerne skal have en politik for at begrænse deling af internet-porno
  • at der skal laves en plan for renovering af nedslidte skolebygninger
  • at der skal ekstra fokus på mobning og trivsel