Søren Søndergaard afløser Jeanne Toxværd som den lokale folketingskandidat

Det bliver veteranen Søren Søndergaard, som overtager Gentofte – kredsen fra nyligt afdøde Jeanne Toxværd.

 

Søren Søndergaard

Da Jeanne Toxværd døde pludseligt lørdag den 27. august, efterlod hun et kæmpe tomrum. Selvfølgelig især menneskeligt for alle dem, der kendte den passionerede kvinde, men også politisk, for der var ikke den kamp, hun ikke førte for sit parti, Enhedslisten.

Således var hun også Gentofte-kredsens folketingskandidat. Den plads overtager veteranen Søren Søndergaard, der i forvejen er opstillet i Gladsaxe-kredsen og nummer 1 på listen i Københavns Omegns Storkreds.

Og Gentofte er langt fra fremmed land for den 67-årige politiker, der er uddannet svejser og skibsbygger. Det meste af sin barndom boede han nemlig på Lyngbyvejen nær Vangede. Han gik på Tjørnegårdsskolen, og senere tog han en HF-eksamen på det, der dengang hed Gentofte Statsskole – i dag Gentofte HF. Og så spillede han i mange år i Jægersborg Boldklub, dog kun indtil politik og piger trak mere i ham.

På spørgsmålet, om der er nogen lokale mærkesager, han nu vil dedikere ekstra energi til, svarer han:

“Den politik, vi fører i Enhedslisten, er lagt an for alle, men jeg vil da helt klart være lydhør over for de ting, der sker i Gentofte. Jeg blandede mig jo også i debatten om Charlottenlund Slot, da staten stadig stod til at sælge slottet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sørger for, at der er gode alment tilgængelige kulturtilbud. Og trafikstøj er heller ikke en ny sag for mig. Det kæmper vi også med i Gladsaxe, hvor jeg bor i dag,” siger Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard har i seneste omgang været medlem af Folketinget siden valget i 2015. Tidligere sad han i Folketinget fra 1994 til 2005, fra 2005 til 2007 var han medlem af kommunalbestyrelsen i Gladsaxe, og fra 2007 til 2014 var han medlem af Europa-Parlamentet.

Facebook: www.facebook.com/SorenSondergaard.dk

Twitter: www.twitter.com/SrenSndergaard3

Mail: [email protected]

Telefon: 61 62 45 42