Pressemeddelse – Enhedslisten prioriterer både den grønne og røde dagsorden 2022

Enhedslisten har i budgetforslaget til 2022 prioriteret både den grønne og røde dagsorden. Gentofte Kommune skal fremtidssikres og vi skal arbejde målrettet for, at regeringens skævvridende reformer ikke rammer de borgere, som har brug for hjælp og støtte til et værdigt liv.

Kommunernes budgetter er stramme grundet Finanspagten fra EU og Budgetloven i Danmark. KL og Regeringens aftale, hvor man helt tilsidesatte det specialiserede socialområde, har strammet velfærdsområderne endnu mere end det er nødvendigt!

Enhedslisten har igen fundet økonomi til, at der i Gentofte Kommune kan ansættes en borgerrådgiver, som vi kan se at der er et udtalt behov for og det er derfor med stor forundring vi kan konstatere at Socialdemokraterne, SF og Radikale fortsætter det budgetforlig der blev indgået sidste år, hvor flere forhold end ikke er iværksat.

Enhedslisten har som altid fokus på både skoler og daginstitutioner, hvor både børn og ansatte skal have ordentlige forhold i deres dagligdag. Flere pædagoger så vi hurtigere kan få indfaset minimumsnormeringer i Gentofte Kommune i samarbejde med de faglige organisationer. Flere lærere på skolerne og en gennemgang af renoveringsbehovet på kommunens skoler – så både trivsel og undervisningsmiljøerne optimeres.

Enhedslisten Gentoftes repræsentant i kommunalbestyrelsen udtaler:

”Det er besynderligt at Socialdemokraterne, SF og Radikale fortsætter det budgetforlig de sidste år indgik med Konservative. Ved flere kommunalbestyrelsesmøder har både Radikale og SF udtalt at de bakkede op om Enhedslistens forslag om Borgerrådgiver og udvidelse af kommunalbestyrelsen, men de mente det hørte til i budgetforhandlingerne. Vi konstaterer i Enhedslisten Gentofte, at de siger noget andet end det de gør. Det er jo værd for vælgerne at være opmærksomme på i forbindelse med kommunalvalget, at Socialdemokraterne, Radikale og SF er bundet af et budgetforlig som går ind i næste valgperiode, hvilket betyder at de ikke kan stemme for det de siger de mener”