Ifølge lovgivningen skal kommuner i forbindelse med en ændret lokalplan - og støtte til f.eks. et større byggeri - udarbejde en miljøredegørelse, hvis der er fare for, at det vil påvirke miljøet og kulturarven. Så spørgsmålet er, om partierne bag byggeriet og om Gentofte Kommune vil udarbejde en sådan miljø-redegørelse?

Lever kommunen op til sit ansvar i forhold til kulturarven?

På sidste kommunalbestyrelsesmøde afleverede en gruppe borgere 16.000 underskrifter imod forslaget om at bygge luksuslejligheder på DSB-arealet ved Charlottenlund Station. Argumenterne var, at anlæggelsen af det omfattende byggeri og den kommende trafik- og miljøbelastning vil få konsekvenser for træer og miljøet i Forstbotanisk Have. Borgergruppen mener, at arealet i sin tid blev udlånt til DSB, og at det nu skal geninddrages i Forstbotanisk Have.

De 16.000 underskrifter har gjort indtryk, men politikerne forsøger at bagatellisere underskriftsindsam-lingen ved at spørge ind til, hvor mange af de 16.000 borgere, der er bosat i Gentofte?

Kommunerne er de største forvaltere af kulturarven i Danmark og er ifølge lovgivningen forpligtig til at beskytte kulturarven på vegne af ALLE landets borgere, kommuner og regioner. Derfor tæller ALLE de 16.000 underskrifter med i regnskabet. Forstbotanisk Have er et stykke enestående national kulturarv, som Gentoft har ”til låns”, og kommunen har derfor pligt til at sikre dens eksistens til de næste generationer.

For at sikre kulturarven stiller lovgivningen krav til kommunerne om at kortlægge og beskrive bevaringsværdierne i de enkelte kulturmiljøer, så det af kommuneplanens retningslinjer fremgår, hvad der skal bevares og om ændringer vil påvirke områdets særlige kulturhistoriske karakter og betydning. Kommunen har ligeledes pligt til at udarbejde redegørelser, der formidler de kulturhistoriske bevaringsværdier og sammenhænge. Men Gentofte Kommune har hverken lavet redegørelser eller retningslinjer for, hvordan Forstbotanisk Have bevares og videreudvikles.

Ifølge lovgivningen skal kommuner i forbindelse med en ændret lokalplan – og støtte til f.eks. et større byggeri – udarbejde en miljøredegørelse, hvis der er fare for, at det vil påvirke miljøet og kulturarven. Så spørgsmålet er, om partierne bag byggeriet og om Gentofte Kommune vil udarbejde en sådan miljø-redegørelse? Vil kommunalbestyrelsen og partierne bag byggeriet komme miljøet og kulturarven i møde ved at insistere på, at der skal udarbejdes en sådan miljøredegørelse?

Kim Tverskov