Systemskifte – for et mere visionært Gentofte

Gentofte er en rig kommune, der har råd til at hjælpe borgere, der er ramt af arbejdsløshed, flygtninge, travle børnefamilier, ensomme ældre, og unge der kommer ud i misbrug. Derfor bekæmper Enhedslisten nedskæringer af velfærden i Gentofte.

Enhedslisten går til valg på ønsket om et systemskifte og et mere visionært Gentofte. Der er brug for en ny politisk ledelse på rådhuset, der samarbejder åbent med alle partier, og som står for en ny politisk kultur, der er inkluderende, og som respekterer mangfoldighed og forskellige politiske tilgange til politik. Sådan en kultur kan ikke skabes med Hans Toft som borgmester.

Enhedslisten opfordrer Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre og øvrige partier, der stiller op, til at frigøre sig af den konservative magtarrogance og at sige nej til Hans Tofts del og hersk-politik, hvor partierne spilles ud mod hinanden og tilbydes udvalgsposter og ”ben” mod at de undlader at fremlægge deres politik og lader borgmesteren få løbepas. Det lægger et slør over borgernes indsigt i kommunalpolitik og det fremmer politikerleden.

Enhedslisten ønsker at videreudvikle det lokale demokrati, så borgerne i langt højere grad end i dag får indflydelse på beslutningerne og prioriteringerne. Enhedslisten har i sidste valgperiode forsøgt at sætte kritisk fokus på den politiske styring og den kommunale service og har efter bedste evne stillet kritiske spørgsmål til diverse forslag og tiltag fra det politiske flertal. Vælgerne kan stole på, at Enhedslisten er ”borgernes kritiske stemme på rådhuset”.

Enhedslistens valgprogram fylder 16 sider. Hovedpunkterne er:

  • Gør op med den konservative magtarrogance
  • Støt udviklingen af et reel borgerdemokrati
  • Velfærd skal gælde alle i Gentofte
  • Skab kultur i Charlottenlund Slotspark
  • Sig velkommen til flygtninge i Gentofte
  • Gentofte skal have en ambition klimaplan