EU møde

Liste Ø et parti med stor indflydelse

Et parti med landspolitisk indflydelse

Enhedslisten Gentofte fik ved kommunalvalget den 21. november 2017 2.147 stemmer og fik dermed valgt Jeanne Toxværd ind i Kommunalbestyrelsen. Rundt omkring hvor borgere, pårørende og ansatte er i berøring med kommunen omkring nedskæringer, er der folk, der lægger mærke til vores stemmeafgivning i kommunalbestyrelsen. De oplever, at Enhedslisten er det parti, der stiller kritiske spørgsmål, når der sker nedskæringer og er et parti, der forsvarer ansattes arbejdsforhold. Som parti har vi gradvist fået mere indsigt i kommunens drift og service og har formuleret samlede budgetforslag som alternativer til de borgerlige partier og Socialdemokratiets budgetforlig, der rummer klare sociale nedskæringer.

Vi er en kritisk stemme

Enhedslisten er ved at lære at gå på to ben, så vi ikke bare i folketinget, men også i lokalsamfundene spiller en aktiv politisk rolle. Vi er med vores mere end 100 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Danmark i gang med at udvikle Enhedslisten til en landspolitisk kraft på det kommunale, det regionale og det landspolitiske plan. Lokalpolitisk har vi en ambition om at gøre en forskel og at være en kritisk stemme og en opposition, der udfordrer det konservative bystyre. Ligesom i Folketinget, vil Enhedslisten i Gentofte udfordre Socialdemokratiet og SF på deres traditionelle kerneområder. Der har igennem flere år manglet en kritisk og venstreorienteret opposition til det borgerligt styrede Gentofte.

Mere velfærd for de svageste

Efter en del år, hvor kommunen har nydt godt af NESA-pengene til vedligeholdelse og investeringer i nye tiltag, er pengene brugt. Det betyder overordnet, at politikken kommer til at stå imellem en borgerlig politik, der vil acceptere nedskæringer i velfærden til de fattigste. Mere velfærd og bedre service til de svageste i Gentofte er et centralt omdrejningspunkt for Enhedslisten i Gentofte.

Deltagelse i lokale bevægelser

Enhedslisten har kun én stemme ud af 19 repræsentanter i kommunalbestyrelsen. Så det er kun via engagement i lokale bevægelser og støtte til fagforeninger og lokale initiativer at vi kan gøre os håb om at flytte noget politisk. Derfor vil vi være talerør for dem, der ikke normalt bliver hørt. Vi vil tage initiativ til borgermøder om specifikke emner. Vi vil udvikle borgerinitiativer og bevægelser og bruge landspolitiske udspil til at rette fokus på lokale velfærdsområder. Enhedslisten i Gentofte har en ambition om at være bindeled mellem arbejdspladser, fagforeninger og lokalpolitikken.