En ambitiøs klimaplan i Gentofte

En ambitiøs klimaplan. Gentofte Kommune er i gang med en række gode klimatiltag, der baner vejen for et mindre CO2-udslip, men kommunen har brug for at opsætte mere ambitiøse mål for klimaindsatsen. Gentofte Kommune skal derfor udarbejde en klimaplan, der har som mål, at kommunen bliver CO2-neutral i 2028.

Gentofte Kommune skal sætte mål og tage initiativer inden for 4 spor, hvor målet om CO2-neutralitet skal bruges som løftestang for øget livskvalitet, innovation, jobskabelse og investeringer i grønne teknologier. Der skal fokuseres på 1. Energiforbrug. 2 Energiproduktion. 3 Grøn mobilitet. 4. Gentofte Kommune som klimavirksomhed.

Gentofte Kommunes nuværende klimaindsats mangler klare mål og effektive handleplaner, der kan sikre at en øget andel af elforbruget kommer fra vedvarende energikilder. Kommunen skal motivere virksomheder og private til at vælge mere effektive energiløsninger. Målene for reduktion af CO2-udledningen fra Gentofte Kommune er for uambitiøse.

Økonomiske tilskud skal gøre klimavenlige løsninger, som energirenoveringer og solceller, mere tilgængelige og attraktive. Kommunens virksomheder og leverandører skal miljøcertificeres, og de skal formulere konkrete miljømål og handleplaner for at spare på el, varme, vand, og råstoffer.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at kommunale og private bygninger målrettet isoleres og energisikres
 • at energiproduktionen omstilles til grønne energiformer
 • at der i boliger og i virksomheder sker en reduktion af varme- og elforbrug
 • at der opsættes flere solceller på kommunale bygninger
 • at der udfærdiges skrappere energikrav ved kommunalt og privat byggeri
 • at der bruges mindre sprøjtegift og pesticider
 • at kommunen investerer i vindmøller uden for kommunens grænser
 • at kommunens bilpark udskiftes til el-biler hvor det er muligt
 • at der stilles klimakrav i forbindelse med indkøbspolitik og i forhold til leverandører
 • at der sorteres mere organisk affald i kommunens genbrugsordning
 • at der opsættes flere el-ladestationer ved parkeringspladser
 • at sortering i metal og plast gøres obligatorisk for kommunens borgere
 • at etagebyggeri får tilbudt gratis containere af kommunen

En sund og kemikaliefri kommune. Gentofte skal være en sund og kemikaliefri kommune, hvor børn, voksne og ældre får de bedst mulige betingelser for sunde valg. Enhedslisten mener, at daginstitutioner, pleje- og ældreboliger, og sociale institutioner skal kunne tilbyde økologisk mad.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der serveres sund og økologisk mad
 • at de enkelte pleje- og ældreinstitutioner selv laver maden
 • at uddanne børn og unge som “genbrugs-ambassadører”
 • at der etableres et eller flere sundhedshuse i kommunen

Som et led i en grøn omstilling skal Gentofte Kommune have en aktiv og bæredygtig trafikpolitik, der mindsker behovet for biltrafik og styrker den kollektive trafik. Nye cykelstier skal etableres, de slidte cykelstier skal repareres, og der skal være bedre og mere lys til de bløde trafikaner. Der skal på kommunens hjemmeside være reference til delebilsordninger.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at bydelscentrene gøres bedre tilgængelige og sikre for alle borgere
 • at der laves en plan for udvidelse af cykelnettet og bedre cykelparkering i bydelscentrene
 • at der arbejdes med forsøg med shuttlebusser på tværs af kommunen