Pengeillustration

Gentofte Kommunes budget 2019

Budgettet kan hentes som PDF-fil nederst på siden   PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR OG MILJØ 1) MILJØTILTAG LANGS KYSTEN I GENTOFTE KOMMUNE De årlige tilbagevendende gener fra ildelugtende tang langs kysten i Kommunen, dog hovedsageligt i Hellerup-området, forårsager store gener

Valgmøde Vangkvarteret 0

Enhedslisten foreslår mere lokalt demokrati I Gentofte

Enhedslisten foreslår, at kommunalbestyrelsen igangsætter et arbejde med at udforme en borgerinddragelsespolitik for Gentofte Kommune. Kommuner har i dag pligt til at arrangere høringer for borgerne i forskellige sager, f.eks. i forbindelse med ændringer af lokalplaner. En borgerinddragelsespolitik skal gå

Dyssegårdsskolen

Lyt til lærerne når skolereformen skal implementeres

Enhedslisten foreslår at Gentofte Kommune kigger på processen og lytter til vores medarbejdere. Derfor stiller vi nogle forslag med udgangspunkt i at Kommunalbestyrelsen ifølge den nye folkeskolereform er forpligtiget til at sætte rammerne for implementering af reformen og for opfølgning

Øresund

Øresund for alle

Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte udarbejdede i 2007 et visionært udviklingsprojekt for kysten mellem Charlottenlund Fort og Hellerup Havn. Enhedslisten i Gentofte støtter ideen med at skabe en strandsti, som kan forbinde de lokale strande. Vi støtter også, at der arbejdes

Charlottenlund Slot

Placering af flygtninge i Gentofte Kommune

Ole Lund Petersen fra Socialdemokraterne hævder, at Enhedslisten ikke har peget på løsninger i forhold til placeringen af flygtninge i kommunen. Vi har bl.a. peget på, at der etableres en blandet almennyttig boligmasse flere forskellige steder i kommunen – her

Charlottenlund Slot

Flygtninge og integration i Gentofte Kmmune

Ole Lund Petersen fra Socialdemokraterne hævder, at Enhedslisten ikke har peget på løsninger i forhold til placeringen af flygtninge i kommunen. Vi har bl.a. peget på, at der etableres en blandet almennyttig boligmasse flere forskellige steder i kommunen – her