Byggeprojekt

Boliger på DSB-grunden må vige for Kulturarv

Enhedslisten har tidligere peget på DSB-grunden ved Charlottenlund Station som et velegnet sted at bygge ungdomsboliger og almene boliger, men vi har skiftet standpunkt efter vi har lyttet til argumenterne fra borgerinitiativet og fra de lokale græsrodsorganisationer, der er imod byggeri på grunden.

Vi har hele tiden været imod det foreliggende forslag fra et svensk byggefirma, der vil etablere store lejligheder og som har fundet plads til nogle få familie- og ungdomsboliger for at få projektet til at se godt ud. Der er tale om 5 etagers høje luksus boliger, der vil skabe skygge i Forstbotanisk Have. Anlægsprocessen vil påvirke grundvandet via dræning, så der er risiko for at træer i haven går ud på grund af mangel på vand. Med luksusboliger vil der komme en masse biler, der skaber øget trafik og uro i området omkring Haven. Vi må erkende at området ikke er egnet til byggeri.

Derfor opfordrer vi hvert enkelt parti i kommunalbestyrelsen til at genoverveje deres holdning. Skal vi virkelig sidde så mange borgerprotester overhørig? Er den megen snak om borgerinddragelse og samskabelse blot tom snak? Demokrati er vel at flytte indflydelsen væk fra rådhuset og at sætte borgernes ressourcer og ideer i spil?

Samtidig skal vi finde andre steder til almene familie- og ungdomsboliger. Der er mange som har peget på alternative adresser for familie- og ungdomsboliger. Vi foreslår bl.a. at kommunen laver en undersøgelse af muligheden af at bygge flere etager oven på de nuværende ungdomsboliger i kommunen.

Endelig bør man udbrede kendskabet til Forstbotanisk Have, der er den ældste af sin art i Danmark, og som indeholder store kulturhistoriske og Naturmæssige værdier. Gentofte Kommune har pligt til at beskytte kulturarven og bør i langt højere grad støtte haven med økonomi og professionelle ressourcer.

Jeanne Toxværd