Baggrundsgruppe

Enhedslistens baggrundsgruppe er et forum, hvor partiets medlemmer byder ind med kompetencer og faglighed. Det er primært et forum, der skal støtte vores kommunalbestyrelsesmedlem, Jeanne Toxværd, når hun skal forberede sig til udvalgsmøder og til kommunalbestyrelsesmøder.

Når Økonomiudvalget har udsendt en dagsorden, vurderes det, hvilke punkter, der er relevante at forholde sig til. Derefter kommunikeres via mails og efter behov indkaldes der et baggrundsgruppemøde for at diskutere de enkelte sager.