Vedtagelser fra årsmøder

Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed. Her mødes Enhedslistens medlemmer fra hele landet for at fremlægge, diskutere og vedtage partiets politik for det næste år frem. Samt naturligvis også for at lære hinanden at kende, feste sammen og udveksle erfaringer fra de politiske hverdag rundt omkring i landet.

Det er her vi beslutter Enhedslistens politik på principielle spørgsmål, hvilke aktiviteter vi skal lave, og vælger Hovedbestyrelse og spidskandidater til Folketinget.

http://enhedslisten.dk/parti/aarsmoeder

Emneord: