Tvivler på at DK-pleje overholder aftaler

I en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune hævdes det, at DK-pleje har bøjet sig for Gentofte Kommunes arbejdsklausul. Sagen handler om firmaet DK-pleje, der flere gange har fusket med kørselsoversigter, og som ikke har tilstrækkeligt med fagligt ansat personale og ofte er blevet taget i at de kommer ud til borgerne med for få medarbejdere.

I Gentofte har politikerne vedtaget en arbejdsklausul, der betyder at private firmaer, som f.eks. hyres ind for at levere velfærdsservice ikke må have mindre gunstige vilkår end der er fastsat i hovedoverenskomsten. Efter at FOA har varslet konflikt har DK-pleje – ifølge pressemeddelelsen - nu accepteret at overholde Gentofte Kommunes arbejdsklausul.

Det er en kendt sag, at DK-pleje har tegnet overenskomst med Krifa, og at firmaet inden for det sidste halve år er blevet opsagt af en række kommuner, fordi de ikke overholder deres aftaler.

Jeg har stillet en række spørgsmål til forvaltningen for at være sikker på, at DK-pleje overholder arbejdsklausulen. Hvordan har kommunen tjekket firmaets kørelister? Har kommunen gennemgået de ansattes lønsedler, så vi kan se, hvad de får i løn og i tillæg? Hvordan sikrer kommunen sig, at firmaet bruger faguddannet personale?

Ifølge FOA har medarbejderne i DK-pleje ikke de optimale overenskomstmæssige forhold, når det gælder aften- og natarbejde og slet ikke, når det gælder løntillæg som følge af anciennitet.

Ifølge pressemeddelelsen vil DK-Pleje fortsætte som leverandør af personlig og praktisk hjælp, indtil Gentofte Kommune har gennemført udbud af de plejeopgaver, som i øjeblikket leveres af blandt andre DK-Pleje. Jeg ser frem til en ny udbudsrunde, hvor andre private firmaer kan byde ind, da vi ved, at der i dag i kommunen er private aktører, der kan levere varen og som kører efter de bedste overenskomster.


Jeanne Toxværd
kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte