Politisk kultur

Loyalitet eller ytringsfrihed?


Den sidste tids konflikt imellem Lisbeth Winther (C) og borgmester Hans Toft (C) viser, at den herskende ledelsesstil er et valg imellem loyalitet over for Hans Toft eller bevarelse af ytringsfriheden.

Emneord: