Budgettet

Jeanne Toxværds budgettale 2016

Først vil Enhedslisten takke Kasper Tange Jørgensen fra Økonomiafdelingen som igen i år har været en uvurderlig hjælp i udfærdigelsen af Enhedslistens lndringsforslag til Gentofte Plan 2017, samt overslagsårene 2018-2020.

Dernæst skal der lyde en stor tak fra Enhedslisten til Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Radikale for med deres to årige budgetforlig, at vise borgerne i Gentofte Kommune at det er ET samlet borgmesterparti der går til valg til kommunalvalget i 2017.

Emneord: