politiske mærkesager

Politiske mærkesager


Enhedslisten i Gentofte arbejder med en lang række lokalpolitiske sager. Partiet har et arbejdsudvalg og en baggrundgruppe, som løbende diskuterer udviklingen i kommunen, lokalpolitiske initiativer og forslag, der kan skabe et bedre Gentofte. Har du ideer og forslag til, hvordan Gentofte Kommune kan gøre det bedre for borgerne, så henvend dig gerne til Enhedslisten. 

Emneord: