Strandsti

Strandsti fra Hellerup til Charlottenlund

 

Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte udarbejdede i 2007 et visionært udviklingsprojekt for kysten mellem Charlottenlund Fort og Hellerup Havn. Enhedslisten i Gentofte støtter ideen med at skabe en strandsti, som kan forbinde de lokale strande. Vi støtter også, at der arbejdes med en samlet kystsikring for alle lodsejere.

Emneord:

Strand skal lovliggøres

25 borgere fulgte Enhedslistens opfordring til at deltage strandvandringen den 29. maj fra Hellerup Havn til Charlottenlund Fort, hvor deltagerne kunne konstatere, at der stadig er opsat mange hegn og badebroer, der vanskeliggør passage langs stranden.

Emneord: