Teknisk valgforbund imellem SF, Alternativet og Enhedslisten

Nye politiske vinde i Gentofte

Nye visioner, grøn omstilling, reel borgerinddragelse og en fornyelse af den politiske kultur. Det er nogle af de centrale fokusområder, der optager SF, Enhedslisten og Alternativet, der netop har besluttet at indgå i teknisk valgforbund for at opnå en så stærk repræsentation i kommunalbestyrelsen som muligt.

De tre partier har et fælles ønske om at bidrage til en ny politisk kultur med åbenhed og gennemsigtighed i de politiske beslutninger og reel borgerinddragelse. Og vi vil gerne samarbejde bredt med andre partier.

Partierne har indledt et samarbejde, der vil fortsætte efter valget. Første skridt er at invitere borgerne i Gentofte til at deltage i tre "samtalesaloner" på Hellerup Hovedbibliotek i september, oktober og november. Der er tale om åbne workshops, hvor partier, kandidater og borgere er med til at samskabe nye visioner for Gentofte.

På møderne stiller vi spørgsmål om, hvordan vi skaber vor tids kulturhuse i Gentofte, hvordan borgere og flygtninge kan integrere sig med hinanden, og hvordan man styrker borgerdemokratiet og skaber en ny politisk kultur på rådhuset.

De tre partier har gennem foråret og sommeren bl.a. drøftet den politiske kultur i Gentofte. Partierne er enige om, at der er brug for et bredt og åbent politisk samarbejde med respekt for partiernes forskellighed.

Udtalelse fra SF: Spidskandidaten for SF, Brigitta Rick, siger: "Vi er tre forskellige partier, men vi har nogle grundflader sammen, som vil kunne styrkes gennem et samarbejde, der også er åbent for andre partier, hvis det giver løsningsmuligheder. Vi glæder os til at kunne bidrage til udviklingen af et godt og grønt Gentofte - både hver for sig og sammen."

Udtalelse fra Enhedslisten: Spidskandidaten for Enhedslisten, Jeanne Toxværd, siger: "Jeg glæder mig til sammen med de to partier at bryde med blokpolitikken og skabe rum til de demokratiske debatter, der er nødvendige for udviklingen af Gentofte".

Udtalelse fra Alternativet: Forpersonen i Alternativets bestyrelse, Helle Laustsen, fortæller "Gentofte kommune har potentialet til at skabe en ny politisk kultur – det er vi meget optaget af i Alternativet. Vi vil arbejde for de tværgående samarbejder, den åbne dialog med borgerne, samt en styrkelse af progressive og bæredygtige løsninger socialt, miljømæssigt og økonomisk."