Dumpekaraktér til evaluering

 

Politisk bestillingsarbejde mener Enhedslisten i Gentofte

"Der står mange fornuftige ting i denne evaluering, men evaluator har været forudindtaget og har ønsket at skrive et glansbillede af den nye politiske struktur. Fagligt set er evalueringen overfladisk og tynd, og den bygger på nogle præmisser om, at kommunalpolitikere ikke skal gå ind og diskutere den kommunale sagsbehandling og service i forhold til borgerne."
Sådan siger Jeanne Toxværd, Enhedslisten, der er chokeret over at læse en evaluering, som hun vurderer til dumpekaraktér, hvis den skulle vurderes ved et eksamensbord.

"Når man i en periode har arbejdet med kommunalpolitik i Gentofte, så ved man, hvor Hans Tofts politiske smertegrænser går. Det er tydeligt, at evalueringen ikke går i dybden med de demokratiske dilemmaer, der er, når de faste politiske udvalg kun skal mødes 4 gange om året. De fleste opgaver er blevet overflyttet til Økonomiudvalget eller forvaltningen."

"I rapporten står der at Økonomiudvalgets møder varer 1 time, så det reelle er, at langt hovedparten af opgaver nu kun besluttes af borgmesteren. Magten er blevet centraliseret endnu en gang. Det er utroligt, at en evaluering ikke reflekterer over hvad det betyder for det lokale demokrati."

Enhedslisten går vi ind for opgaveudvalg, hvor borgere inddrages i den politiske proces. Og det må meget gerne kombineres med oprettelse af lokalråd og en borgerinddragelsespolitik, der beskriver hvordan man kan samskabe en lang række opgaver i kommunen.
"Oprettelse af opgaveudvalg må ikke ske på bekostning af kommunalpolitikernes indflydelse i de faste udvalg, der er krumtappen i det kommunale demokrati. Her bliver alle diskussioner taget og partierne finder kompromisser, så man kan forelægge gennemarbejdede sager for kommunalbestyrelsen."

Enhedslisten har udarbejdet en flere siders kritik af evalueringen, som er sendt rundt til kommunalpolitikerne og som kan findes på Enhedslistens hjemmeside, www. Gentofte. Enhedslisten.dk.


Mandag den. 28. november 2016

BilagStørrelse
Evalueringsrapport ny politisk struktur (Enhedslisten).pdf54.34 kB