Strand skal lovliggøres

25 borgere fulgte Enhedslistens opfordring til at deltage strandvandringen den 29. maj fra Hellerup Havn til Charlottenlund Fort, hvor deltagerne kunne konstatere, at der stadig er opsat mange hegn og badebroer, der vanskeliggør passage langs stranden.
"Der var en fin stemning, og i år havde vi også en båd med som fulgte turen fra vandsiden. Mange var overraskede over, at grundejerne kan få lov til at opsætte hegn og lave badebroer, som strider imod Naturbeskyttelseslovens krav om at offentlighedens adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres," siger kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten Jeanne Toxværd.

Forhold er ikke lovliggjort

Deltagerne noterede hvad de så og tog billeder, der bliver lagt ud på Facebook-siden "Øresund for Alle", fortæller Jeanne Toxværd.
"Vi kunne konstatere, at der er flere forhold, som ikke er med i Kammeradvokatens notat fra 2010, hvor man undersøgte strækningen, og et af de forhold, som Kammeradvokaten pegende på skulle lovliggøres, er ikke lovliggjort. Det vil vi nu undersøge nærmere."

Dialogmøde til efteråret

Enhedslisten vil i efteråret invitere Danmarks Naturfredningsforening, interesserede borgere og politiske partier til et dialogmøde, hvor man vil lægge op til en drøftelse af mulighederne for at åbne strandområdet for offentligheden og skabe et større visionært projekt, hvor man kombinerer kystsikring med sandtilførsel og fysisk bygger en strandpromenade på de passager, hvor stranden langs kysten i perioder forsvinder eller er meget smal.

Samarbejde med andre kommuner

"Gentofte Kommune er en del af initiativet "Greater Copenhagen", som er et samarbejde imellem Københavns Kommune og omegnskommunerne om at skabe vækst, oplevelser, kultur og at udvikle naturoplevelserne i området. Måske kan vi i dette regi udvikle en vision for området og dermed få flere muskler og fonde til at investere i noget, der kan blive meget unikt, " slutter Jeanne Toxværd.

Emneord: