Vi kan ikke undvære de faste fagudvalg

Opgaveudvalgene i Gentofte er et lille demokratisk fremskridt, men den nye struktur afmonterer demokratiet i det kommunale maskinrum

Af Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Gentofte

Dumpekaraktér til evaluering

 

Politisk bestillingsarbejde mener Enhedslisten i Gentofte

Loyalitet eller ytringsfrihed?


Den sidste tids konflikt imellem Lisbeth Winther (C) og borgmester Hans Toft (C) viser, at den herskende ledelsesstil er et valg imellem loyalitet over for Hans Toft eller bevarelse af ytringsfriheden.

Emneord:

Jeanne Toxværds budgettale 2016

Først vil Enhedslisten takke Kasper Tange Jørgensen fra Økonomiafdelingen som igen i år har været en uvurderlig hjælp i udfærdigelsen af Enhedslistens lndringsforslag til Gentofte Plan 2017, samt overslagsårene 2018-2020.

Dernæst skal der lyde en stor tak fra Enhedslisten til Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Radikale for med deres to årige budgetforlig, at vise borgerne i Gentofte Kommune at det er ET samlet borgmesterparti der går til valg til kommunalvalget i 2017.

Emneord:

Budget 2017: Mere kultur, bedre demokrati og flere varme hænder

Gentofte Kommune er en kommune, der ikke kun har en god økonomi, vi har også en stor social kapital, hvor virksomheder, borgere og civilsamfundet løfter mange opgaver sammen.

Enhedslisten fokuserer derfor i sit budgetforlag på at udvide og udvikle demokratiet i Gentofte, for at involvere borgerne og lokale aktører i de politiske beslutninger. Det kan bl.a. ske ved at etablere lokalråd, udvikle en samskabelsespolitik og udvide kommunalbestyrelsen fra 19 – 25 medlemmer.

Emneord:

Tvivler på at DK-pleje overholder aftaler

I en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune hævdes det, at DK-pleje har bøjet sig for Gentofte Kommunes arbejdsklausul. Sagen handler om firmaet DK-pleje, der flere gange har fusket med kørselsoversigter, og som ikke har tilstrækkeligt med fagligt ansat personale og ofte er blevet taget i at de kommer ud til borgerne med for få medarbejdere.