Loyalitet eller ytringsfrihed?


Den sidste tids konflikt imellem Lisbeth Winther (C) og borgmester Hans Toft (C) viser, at den herskende ledelsesstil er et valg imellem loyalitet over for Hans Toft eller bevarelse af ytringsfriheden.

Efter 6 år som formand for Teknik¬ og Miljø har Lisbeth Winther valgt at træde tilbage fra posten som følge af uenighed i Hans Tofts ledelsesstil. Han har handlet hurtigt og har på et ekstraordinært møde fået accept fra de øvrige konservative KB-medlemmer, til at smide hende ud af den konservative gruppe på rådhuset. I dag er Lisbeth Winther helt ude af Det konservative Folkeparti.

For at lægge låg på en diskussion om sin ledelsesstil, trækker Hans Toft "loyalitetskortet". Omtalen i Villabyerne viser klart, at Lisbeth Winther gerne ville gerne lande uenighederne, men Hans Toft havde behov for at statuere et eksempel.

Enhver, der blot har den mindste indsigt i Hans Tofts ledelsesstil på rådhuset ved, at hans stil er at mobbe folk han er uenige med. Han fører en del og hersk politik. Han kontrollerer alt og blander sig i den mindste detalje.

Hans Toft har givet Søren Heisel (Socialdemokratiet) viceborgmesterposten, og indgår budgetforlig med De radikale, Venstre og Socialdemokratiet. Prisen er fuld loyalitet. Partilederne må i praksis acceptere at miste deres ytringsfrihed. Der lukkes i praksis ned for den politiske debat i partiernes baglande og imellem partierne. En sådan ledelsesstil skaber en kultur af uærlige politikere, der ofte optræder som medløbere og rygklappere og som gerne stiller op i rundkredsen, når der skal kanøfles og mobbes. Hårde ord, men det er den barske sandhed om den politiske kultur i Gentofte.

Nogle siger, at Hans Toft har gjort det godt. Men de er uvidende om bagsiden af medaljen. Mange store ledere kan pege på resultater. Men hvad nytter det, hvis prisen er afskaffelse af demokrati og ytringsfrihed?

Tage Christiansen, Bestyrelsen for Enhedslisten i Gentofte

Emneord: