Enhedslisten fremlægger valgprogram

 

Enhedslsten i Gentofte har lagt sidste hånd på sit valgprogram til kommunalvalget i november. Vi vil gøre op med den konservative magtarrogance og vil arbejde for at udvikle det lokale demokrati, så partierne og borgernes stemmer i højere grad høres på rådhuset.

Borgerdemokratiet skal udvikles via lokalråd, elektroniske borgerpaneler og ved at omdanne de lokale biblioteker til lokale kultur- og spisehuse.

Vi ønsker at styrke retssikkerheden gennem oprettelse af en stilling som borgerombudsmand, som borgerne kan klage til, hvis de føler sig dårlig behandlet af politikerne eller forvaltningen.

Enhedslisten vil fortsat bekæmpe sociale nedskæringer og ønsker, at flygtninge skal føle sig velkommen i kommunen. Partiet vil arbejde for, at der er nok varme hænder i ældreplejen, og at ansatte i institutioner og skoler får de bedst mulige arbejdsforhold, så kvaliteten i institutioner og skoler sikres et højt niveau.

Enhedlsisten har igennem flere år presset på, for at politikerne i Gentofte skal støtte visionen om at skabe et kulturelt centrum i Charlottenlund Slot og slotshave.

BilagStørrelse
Valggrundlag Enhedslisten Gentofte 2017.pdf1.44 MB